Seminar instructiv al Serviciului arhitectură, relații funciare și cadastru

Astăzi, 28 noiembrie, 2023, în sala de protocol a Consiliului raional Rezina, Serviciul arhitectură, relații funciare și cadastru a desfășurat seminar instructiv,  privind întocmirea dării de seamă funciară a specialiștilor din domeniu pentru anul 2023.

Scopul seminarului a fost de a oferi asistența necesară specialiștilor pentru reglementarea regimului funciar a primăriilor  din raion, dar și de a aduce la cunoștință despre modificările legislației funciare.

La seminar au participat șef Serviciu arhitectură, relații funciare și cadastru Ela Uncrainciuc și specialiști pentru reglementarea regimului proprietății funciare din localitățile raionului Rezina.

Participanții au avut posibilitatea de a înainta și alte întrebări ce țin de activitea în domeniul cadastral, primind astfel asistența informațională din partea specialistului consiliului raional.