Ședință de monitorizare a implimentării Parteneriatului Local de Ocupare (LEP) Rezina

Curent, pe 5 mai, 2023, a avut loc a doua ședință de monitorizare a implimentării Parteneriatului Local de Ocupare (LEP) în orașul Rezina, pentru raportarea rezultatelor obținute din momentul lansării Parteneriatului Local de Ocupare (LEP) Rezina. Ședința s-a axat pe activitățile realizate pe parcursul lunilor noiembrie 2022 – aprilie 2023.

La ședință au participat vicepreședintele raionului, Valentin Rotari, șefa DÎTS, Grigoriță Aurelia, reprezentanți ai Organizației Internațională a Muncii, reprezentanți ai Comisiei Teritoriale pentru Consultări și Negocieri Colective, șefa Secție de Ocupare a Forței de Muncă, Negură Ana, șeful Incubatorului de Afaceri Rezina, Donțu Timofei, directorul Palatului raional de Cultură, Angela Racu, angajații Consiliului raional Rezina, agentul economic Alexandru Locoman și meșterul popular, dna Ana Purice.

Coordonatoarea de proiect al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), Violeta Vrabie a salutat participanții la ședință și a prezentat scopul acesteia. Prima parte a ședinței s-a axat pe raportarea activităților desfășurate pe parcursul lunilor noiembrie 2022 – aprilie 2023 de către partenerii de implementare al LEP Rezina. Prezentările au fost urmate de discuții interactive și contribuții la dialog din partea participanților la ședință.

Scopul acestei ședințe de lucru a fost identificarea tinerilor inactivi și formalizarea activităților de includere, motivare  și susținerea lor,  de a ieși pe piața de muncă cu suport financiar din partea Organizația Internațională a Muncii. Pe parcurs s-au pus în discuții mai multe aspecte importante vizate de tineri și problemele acestora întâmpinate în căutarea unui job, sau în extinderea și lansarea unei afaceri. Aici s-a abordat situația persoanelor cu statut de șomer, unde dna Ana Negură a adus la cunoștință că pe parcursul lunilor noiembrie 2022 – mai 2023 au fost înregistrați 125 persoane cu statut de șomer, dintre care 10 șomeri sunt în așteptarea cursului de formare profesională; 9 șomeri angajați în câmpul muncii; 15 persoane au refuzat propunerile DOFM ce ține de locurile de muncă (motivele fiind salariile joase și condițiile de muncă); alți 18 urmează cursurile antreprenoriale. La instruiri și alte tipuri de cursuri, potențialii beneficiari pot veni la Incubatorul de Afaceri din orașul Rezina, care are drept scop generarea locurilor de muncă și dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial durabil prin servicii oferite în cadrul acestui proiect.

În cadrul ședinței s-a  vorbit despre activitățile din sectorul apicol și instruirile din cadrul acestuia, care urmează să se înceapă în a doua jumătate a lunii mai. S-au scos în evidență rezultatele frumoase a învățăceilor din sectorul meșteșugăresc din raionul Rezina, unde Dna Angela Racu, reprezentant local al Uniunii Meșterilor Populari (UMP) a vorbit despre faptul că toți cei 8 beneficiarii ai acestei acțiuni, sunt implicați în formarea abilităților practice în cadrul atelierelor celor 4 meșteri populari.

Ședința a fost încheiată cu mesajul vicepreședintelui Valentin Rotari, de mulțumire și apreciere a tuturor participanților și a cestui Parteneriat Local de Ocupare (LEP) în Rezina, prin intermediul căruia se fac lucruri frumoase, dezvoltând ramura tineretului inactiv.