Ședința de constituire a noului Consiliu raional Rezina

În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1616 din 24 noiembrie 2023 ”Cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Rezina”, astăzi, 30 noiembrie, aleșii locali s-au întrunit în ședința de constituire a noului Consiliu raional, ales în urma scurtinului local din 5 noiembrie 2023.

În debut pentru a prezida ședința de constituire, la care au participat toți 27 de consilieri, a fost invitat cel mai în vârstă consilier dintre cei prezenți – Covalenco Anatolie, fiind asistat de doi cei mai tineri consilieri – Calugher Marian și Rusnac Iurie. În cadrul ședinței, Ruslan Socol, președintele Consiliului electoral al circumscripției electorale nr.26 Rezina, a adus la cunoştinţă Hotărârea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 , privind validarea și atribuirea mandatelor de consilier și declararea candidaților supleanți în Consiliul raional Rezina. Conform ordinei de zi, au fost discutate și aprobate 3 întrebări.

Precizăm că, Consiliul raional Rezina este format din 27 de consilieri.

Conform valorilor șirului descrescător, mandatele de consilier se repartizează concurenților electorali, după cum urmează:

  • Partidul Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate” – 8 mandate
  • Partidul Politic ,,Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” – 6 mandate
  • Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” – 5 mandate
  • Partidul Politic ,,PARTIDUL SCHIMBĂRII” – 4 mandate
  • Partidul Politic ,,Pladforma Demnitate și Adevăr” – 3 mandate
  • Partidul Politic ,,Partidul Comuniștilor din Republica Moldova -1 mandat