Ședința Comisiei raionale privind Securitate circulației rutiere în raionul Rezina

Astăzi, 8 februarie 2023, a avut loc ședința Comisiei raionale privind Securitate circulației rutiere, condusă de către dnl Teodor Cuculescu, vicepreședintele raionului Rezina, la care au fost prezenți angajați ai IP Rezina, dna Aurelia Grigoriță, șefa DÎTS, dnl Viorel Lefter șef Secției Situații Excepționale, dnl anatolie Cucerenco SRL ,,Amon Trade”, reprezentant al S.A. Drumuri- Rezina, dnl Tuluc Dumitru.

Subiectul principal al discuțiilor a fost axat pe măsurile de prevenire a siguranței  traficului rutier și anume asigurarea securității circulației pietonilor în oraș și în raionul Rezina. În context, reieșind din problemele identificate, membrii Comisiei au aprobat un șir de măsuri în scopul rezolvării problemelor apărute privind securitatea circulației rutiere în teritoriu:

  • Îmbunătățirea situației în domeniul securității rutiere prin instalarea și renovarea  indicatoarelor rutiere în raza înstituțiilor de învățământ, lucrări de marcare.
  • Înlăturarea porțiunilor de drum asfaltat din zona spitalului în intersecție cu str.Cosmonauților și din preajma magazinul Linella, care duce în eroare pietonii, traversând neregulamentar drumul.
  • Extinderea zonelor aferente la autopavilionelor de pe str. 27 august în interesceție cu str.Șciusev.
  • Reamplasarea stației din preajma Postului Vamal ,,Pod-Rezina” și extinderea zonei aferente.
  • Întreprinderea măsurilor de informare și sensibilizare a populației privind respectarea normelor de siguranță în trafic prin intermediul surselor de informare.
  • Verificare traseelor din raionul Rezina.

O problemă discutată de mai mult timp și abordată în ședința de astăzi, a fost legată de arborii de pe marginea drumurilor publice care complică circulația vehiculelor mari (autobuze, mașinile pompierilor..). Sa mai propus o sarcină persoanei responsabile de gestionarea drumurilor publice a raionului Rezina, de alcătuit un caiet de sarcini pentru  eliminarea problemelor , si pentru a-l include în planul de lucru pentru lunile  martie- aprilie.