Serviciul Arhivă

Şeful serviciului – Iurie Goncear, specialist superior

 Adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1 „A” (Palatul raional de cultură, etajul II); telefon: (0254) 2-53-29; e-mail – arhiva.rezina@gmail.com

Program de lucru: luni-vineri – 08.00-17.00; întrerupere – 13.00-14.00. Audienţa cetăţenilor: luni – 08.00-13.00; joi – 08.00-13.00

Iurie Goncear, şeful serviciului

Sarcinile de bază ale serviciului:

– asigurarea integrităţii şi evidenţa documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;

– completarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova cu documente ce reflectă viaţa materială a raionului şi care au valoare istorică, ştiinţifică, economică, politică, culturală;

– crearea şi perfecţionarea aparatului informativ-ştiinţific al documentelor  ce se păstrează în arhiva raională;

– respectarea drepturilor cetăţenilor la informaţia arhivistică, valorificarea documentelor,  asigurarea informativă a organelor  administraţiei publice locale;

– acordarea ajutorului practic şi metodic instituţiilor-surse  de completare a arhivei raionale în organizarea activităţii arhivistice;

– îndeplinirea cererilor cu caracter social-juridic ale cetăţenilor şi eliberarea certificatelor de arhivă, ­­a copiilor şi extraselor din documente, acordarea  serviciilor cu plată persoanelor juridice şi fizice.

Date referitoare la arhiva raională (la situaţia de 01.01.2020)

Suprafaţa depozitului – 150,9 m. p. Lungimea rafturilor – 493 m. l. Numărul fondurilor – 134. Numărul dosarelor – 49381, inclusiv albume foto – 40. Numărul inventarelor – 356.

Instituţii care predau la păstrare documentaţia administrativă – 42.

Vezi aici Regulamentul Serviciului raional de Arhivă

Vezi aici Raportul de activitate al Serviciului raional de Arhivă în anul 2019

Vezi aici Anexele la Raportul de activitate al Serviciului raional de Arhivă în anul 2019

Vezi aici DAREA DE SEAMĂ cu privire la organizarea păstrării documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova la 01.01.2020

Vezi aici Date referitoare la fonduri şi numărul de dosare în fondurile Serviciului raional de arhivă Rezina la 01.01.2020

Vezi aici Fondul 205. Colecția documentelor personalului scriptic la 01.01.2020

Vezi aici Planul de acțiuni al Serviciului raional de Arhivă în anul 2020

Vezi aici Anexele la Planul de acțiuni al Serviciului raional de Arhivă în anul 2020

Vezi aici Date referitoare la fonduri şi numărul de dosare în fondurile Serviciului raional de arhivă Rezina la 01.01.2021.

Vezi aici Raportul anual de activitate al Serviciului raional de arhivă Rezina pentru anul 2020.

Vezi aici Planul anual de acţiuni al Serviciului raional de arhivă Rezina pentru anul 2021.

Vezi aici Lista nr.1 a instituțiilor – surse de completare a Fondului arhivistic de stat (F.A.S.) AL rm în Serviciul raional de arhivă Rezina la data de 01.12.2021.

Vezi aici Raportul anual de activitate al Serviciului raional de arhivă Rezina pentru anul 2021.

Vezi aici Planul anual de acțiuni al Serviciului raional de arhivă Rezina pentru anul 2022.

Vezi aici Date referitoare la fonduri și numărul de dosare în fondurile Serviciului raional de arhivă Rezina la 01.01.2022.