Secţia raională Cultură

Şeful Secţiei raionale Cultură – Angela RACU; tel.: (0254) 2-44-12;

Angela RACU, şeful Secţiei Cultură

Specialist principal în domeniul învăţământului artistic, activităţii de amatori, creaţiei populare – Aculina POPA; tel.: (0254) 2-21-01; 069169451;

Specialist principal în problemele bibliotecilor, patrimoniului şi muzeelor – Angela URSACHE; tel.: (0254) 2-29-41;

Specialist în relații cu publicul, mass-media și promovarea turismului – ;

Director al Muzeului raional de Istorie și Etnografie – : (0254) 2-25-65.

Contabil-şef al Secţiei raionale Cultură – Irina RUSNAC; contabil – Natalia TALPĂ; tel.: (0254) 2-57-53.

Obiective de activitate

    Secţia raională Cultură realizează politica de stat în domeniul culturii prin:

    – elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;

    – promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;

    – asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare;

    – asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă şi a satisfacerii intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social-profesională, confesiune, apartenenţă politică.

Principalele obiective de activitate ale Secţiei sunt:

    – elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale;       

    – crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşuguruilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale de agreement;

    – realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri-concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc;

    – asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultură şi artă;

    – promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu;

    – asigurarea aplicării în teritoriu a legislației privind identificarea, protecţia, conservarea, restaurarea  şi valorificarea monumentelor istorice;

    – coordonarea activităţii instituţiilor de cultură (case şi cămine de cultură, biblioteci, instituţii de învăţământ artistic, muzee etc);

    – organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale;

    – supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesională, reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei;

    – examinarea şi aprobarea planurilor de activitate, a rapoartelor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură;

    – asigurarea îndeplinirii programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate;

    – prezentarea la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi la Consiliul raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.

    Pentru promovarea şi realizarea obiectivelor propuse, Secţia raională Cultură monitorizează şi coordonează activitatea a 72 de instituţii de  cultură din raion: 35 de cămine de cultură, 34 de biblioteci, o Școală de Arte Plastice pentru Copii, o Școală de Muzică pentru Copii și un Muzeu de Istorie și Etnografie.

Meșteri populari din raionul Rezina

1. Rezina

         – Svetlana GODOROJA, arta croșetării;

         – Mihai COTELEA, arta cioplitului în lemn;   

         – Maria CELAC, arta împletitului în fibre vegetale.

2. Boșernița

         – Raisa Doni, arta croșetării și broderiei;

         – Maria TUNARI, arta croșetării și broderiei.

3. Cinișeuți

         – Tatiana HERARI, arta broderiei cu biser;

         – Valeriu ROȘCA, arta cioplitului în lemn (icoane).

4. Ciorna

         – Emilia NICOLAI, arta croșetării și broderiei cu biser;

         – Maria BURLACIUC, arta picturii decorative pe vase de sticlă.

5. Echimăuți

         – Ludmila ARMAȘ, arta goblenului, broderiei și croșetării (costume naționale);

         – Tamara COJOCARI, arta goblenului, broderiei și croșetării;

         – Ludmila MARCO, arta handmade și croșetării cu biser.

6. Ignăței

         – Ioana LĂZĂRESCU, arta țesutului țolurilor, păretarelor;

         – Glicheria LEONTE, arta țesutului covoarelor;

         – Feodosia POPOVICI, arta țesutului covoarelor, croșetării;

         – Lidia BADAN, arta țesutului covoarelor;

         – Eugenia HARGHEL, arta împletitului în lozie;

         – Ștefan CIUMAC, arta prelucrării lemnului;

         – Ion IONAȘCU, arta prelucrării lemnului.

7. Gordinești

         – Andrei RAȚA, arta cioplitului în lemn.

8. Lalova

         – Angela DON, arta încondeierii ouălor;

         – Raisa PĂDUREȚ, arta broderiei;

         – Larisa CARAMAN, arta broderiei;

         – Ludmila GOTORNICEAN, arta împletitului în fibre vegatale;

         – Victor LUNGU, arta prelucrării lemnului;

         – Zinaida CEBAN, arta croșetării cu biser (icoane).

9. Mateuți

         – Ion PLATON, arta împletitului din nuiele;

         – Serafima CAZAC, arta croșetării;

         – Eugenia ȘTIRBU (URSACHI), arta goblenului, broderiei, croșetării, macrameului;

         – Vladimir RUDI, arta cioplitului în lemn;

         – Andrei BALAN, lemnar, arta cioplitului în lemn și butnăritului.

10. Otac

         – Nina SACA, arta croșetării.

11. Pripiceni-Curchi

         – Vera ERHAN, arta împletitului vestimentar.

12. Saharna Nouă

         – Liuba ȘVEȚ, arta croșetării și broderiei;

         – Valentina BELDIMAN, arta croșetării și broderiei;

         – Valentina LAZĂR, arta confecționării trăistuțelor.

13. Sârcova

         – Valentina CUȚÂI, arta broderiei și croșetării.

14. Horodiște

         – Vasile BUCIUȘCAN, arta prelucrării lemnului.

15. Slobozia-Horodiște

         – Teodor LEFTER, arta cioplitului în lemn.

16. Stohnaia

         – Angela CEBOTARI, arta croșetării cu biser.


17. Țahnăuți

         – Elena TABAN, arta croșetării, țesutului scoarțelor;

         – Tatiana ANDRONIC, arta croșetării;

         – Mariana RUSU, arta broderiei cu acul.

18. Țareuca

         – Elena COVALI, arta broderiei cu biser, croșetării, broderiei;

         – Nicolae BURLACU, arta cioplitului în lemn.

Centre de meșteșugărit tradițional:

         -orașul Rezina – Cerc în arta împletitului în fibre vegetale. Genul de activitate – împletitul în fibre vegetale. Conducător – Maria CELAC.

         – satul Ignăței – Atelier-muzeu în arta țesutului covorului. Genul de activitate – țesutul covorului. Conducător – Feodosia POPOVICI, tel. (0254) 48-3-37.

         – satul Ignăței, în incinta primăriei – Atelier în arta alesului covorului. Genul de activitate – ore de țesut covoare. Conducător – Glicheria LEONTE.

         – satul Lalova – Atelier în arta încondeierii ouălor. Genul de activitate – încondeierea ouălor. Conducător – Angela D­­ON.

Colectivele artistice cu titlul „Model”

Palatal raional de Cultură „Nicolae Lupov”:

         1. Fanfara „Plai Nistrean” (conducător – Ion STAVINSCHI);

         2. Corala „Doina Nistrului” (conducător – Ion SCUTELNIC);

         3. Formația folclorică „Doruleț” (conducător – Liliana ȚURCAN);

         4. Orchestra de muzică și dans popular „Floricica” (dirijor – Igor BUCĂTARU, coregraf – Tatiana LUPOV);

         5. Formația folclorică „Haiducii” (conducător – Maxim FRUNZĂ);

         6. Formația folclorică „Opincuța” (conducător – Eugenia CERNEGA);

         7. Formația de violine „Rapsodia” (conducător – Tatiana MELNIC);

         8. Formația de dans popular „Chindia” (conducător – Igor ȘVEȚ);

         9. Cercul de meșteșugărit „Pănușa fermecată” (conducător – Maria CELAC);

Casa de Cultură Peciște:

         10. Formația folclorică „Țărăncuța” (conducător – Alexandru STATI);

Casa de Cultură Trifești:

         11. Formația folclorică „Trandafirii” (conducător – Angela BORȘ);

Casa de Cultură Țahnăuți:

         12. Formația folclorică „Pădureanca” (conducător – Sergiu GROSU);

Casa de Cultură Țareuca:

         13. Formația folclorică „Busuiocul” (conducător – Ana BURDUJA).