Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri
Marcel Rusu, șeful secției

Funcţii şi sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

1.   Marcel Rusu (Şeful secţiei):

    –  Monitorizarea, controlul şi evaluarea procesului de implementare a politicii în domeniul infrastructurii şi fondului locativ;

    –  Elaborarea în comun cu alte direcţii şi secţii a strategiilor şi programelor ce ţin de activitatea în   domeniul construcţiilor, gospodăriei locativ-comunale şi drumuri;

    –  Monitorizarea valorificării surselor financiare alocate pentru construcţia, reconstaicţia, modernizarea şi reparaţia obiectelor de  menire-social  culturală,  a dăinuirilor şi altor obiecte comunale;

    –  Soluţionarea petiţiilor din partea persoanelor fizice şi agenţilor economici din raion în domeniul construcţiilor, gospodăriei locativ- comunale şi drumuri;

    –  Organizarea şi coordonarea activităţii secţiei.

2.   Ion Rusnac (Specialist principal):

    –  Monitorizarea şi controlul respectării normativelor tehnice la lucrările de construcţie de către antreprenori;

    –  Asigurarea elaborării devizelor de cheltuieli pentru obiectele de menire social-culturale finanţate de la bugetul de stat şi local;

    –  Examinarea adresărilor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi a cetăţenilor ce ţin de domeniul construcţiilor;

    –  întocmeşte planul de activitate pe anul respectiv în conformitate cu planurile strategice regionale cu acordarea Ministerelor ;şi organelor respective.

3.   – (Specialist principal):

    –  Elaborarea  strategiilor şi  programelor raionale  ce ţin de activitatea în domeniul construcţiei drumurilor publice, coordonarea lor cu Ministerele şi instituţiile respective;

    –  Conlucrarea cu primăriile raionului şi alte organizaţii în vederea atragerii în raion a investiţiilor capitale;

    –  Monitorizarea şi controlul respectării normativelor tehnice la lucrările de construcţie de către antreprenori;

    –  Controlul   respectării   normativelor  tehnice   la   lucrările de construcţie de către antreprenori;

    –  Studiază şi analizează starea tehnică a drumurilor publice.

4. Alexandru Negară  (Specialist)

– Monitorizarea şi controlul respectării normativelor tehnice la lucrările de construcţie de către antreprenori;

– Implementează politica raionului în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie, pregăteşte şi prezintă organului de specialitate în domeniu rapoarte anuale;

– Asigurarea elaborării devizelor de cheltuieli pentru obiectele de menire social-culturale, finanţate de la bugetul de stat şi local;

– Examinarea adresărilor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi a cetăţenilor ce ţin de domeniul construcţiilor;

– Întocmeşte planul de actiitate pe anul respectiv în conformitate cu planurile strategice regionale cu acordul Ministerelor şi organelor respective.