Secţia Administraţie Publică

Şeful secţiei  – Socol Ruslan.

Specialist principal   – Ploșnița Mihail.

Specialist  principal   – Ciobanu Ghenadie.

Telefonul de contact – 2-10-12

Email. cons.rez.apl@inbox.ru

Orele de audienţă:   Luni-Vineri   8-00 – 17-00, întrerupere 13-00 – 14-00

Secţia exercită  următoarele atribuţii principale:

–  coordonează , prin  deplasări  în  teritoriu,  prin  analiza   documentelor  parvenite  şi  alte  metode,  activitatea  desfăşurată  de  organele  administraţiei  publice  locale, exercitarea  atribuţiilor  care  le  revin, conform  Legii;

–   Participă la elaborarea măsurilor necesare pentru realizarea planurilor , programelor de activitate curentă şi perspectivă a consiliului raional.

– Contribuie la colaborarea eficientă între organele administraţie publice locale şi centrale.

–   Coordonează activităţii secţiilor şi direcţiilor consiliului raional în vederea realizării planurilor, programelor curente şi de perspectivă .

–  Contribuie la colaborarea eficientă între organele administraţie publice locale de ambele niveluri.

– Contribuie la dezvoltarea profesională a  angajaţilor autorităţilor publice locale de ambele niveluri.

– Acordă asistenţa necesară la pregătirea  şedinţelor consiliului raional, şedinţelor de lucru ale preşedintelui raionului cu şefii serviciilor descentralizate, desconcentrate, funcţionării din aparatul preşedintelui raionului.

– Acordă asistenţa necesară la pregătirea proiectelor de dispoziţii, decizii, proceselor-verbale ale şedinţelor operative a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor descentralizate, desconcentrate şi funcţionarii din aparatul preşedintelui raionului;

– Acordă asistenţa necesară în vederea organizării întrunirilor cu membrii guvernului şi alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale;

–  Monitorizarea  activităţii autorităţilor publice locale, în diverse domenii ce ţin de competenţa acestora.

– Pregătirea  documentelor  pentru  şedinţele comisiei    raionale    situaţii    excepţionale, aducerea la cunoştinţa executorilor ei şi controlul asupra îndeplinirii lor.

– Elaborarea  şi   prezentarea  către   comisia raională pentru situaţii excepţionale dării de seamă    de    totalizare    despre    situaţii excepţionale pe teritoriul raionului.

– Elaborarea planurilor anuale şi de perspectivă a activităţii comisiei raionale pentru situaţii excepţionale, întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor Comisiei.

– Organizarea controlului asupra îndeplinirii serviciului civil;

– Ţinerea evidenţei cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil şi a celor trecuţi în rezerva serviciului civil, perfectarea dărilor de seamă statistice;