Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

Şef al direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei – Boris Artin
Audienţa cetăţenilor: luni, marţi de la ora 08.00 pînă la ora 17.00

Boris Artin, şeful direcţiei

Atribuţiile de bază:

– contribuie la elaborarea strategiei de dezvoltare a asistenţei sociale în raionul Rezina;

– coordonează procesul de revizuire şi elaborare al Fondului local de susţinere socială a populaţiei;

– controlează implementarea  sarcinilor şi procedurilor de dezvoltare socială şi analiză a gradului  lor de realizare;

– prezintă Ministerului Muncii, Protecţiei  Sociale şi Familiei, conducerii raionului informaţii privind asistenţa socială cu monitorizarea programelor de Guvern şi raion;

– organizează şi desfăşoară atestarea specialiştilor SAS şi PF, efectuează stimulările şi pedepsele disciplinare ale lucrătorilor din subordine;

– prezintă informaţia despre activitatea  SAS şi PF în mass-media.

În subordine – 7 specialişti-funcţionari publici, 28 de asistenţi sociali comunitari,  42 de lucrători sociali, 2 case de copii de tip familial şi 18 angajaţi ai Azilului de bătrîni.