Şcoala raională de Arte Plastice pentru Copii din orașul Rezina la 50 de ani de activitate

Școala  raională de Arte Plastice pentru Copii din orașul Rezina (director – Efim Popa) împlinește 50 ani de activitate. Acest frumos prilej ne oferă posibilitatea de a mulțumi întregului colectiv pentru munca depusă în vederea instruirii artistice şi educării estetice a copiilor sârguincioși, care au înregistrat succese la concursuri locale, naționale și internaționale pe parcursul acestei jumătăți de veac.

Arta își are rolul și destinația sa în edificarea personalității umane, deoarece posedă o colosală forță de acțiune asupra ei. Prin artă şi cultură ne remarcăm şi dăinuim. Datorită muncii rodnice a colectivului pedagogic, aici au studiat și au absolvit circa  700 de elevi, care astăzi își continuă pasiunea departe de casă.

În contextul frumoasei realizări și cu prilejul celor 50 de ani de activitate, Consiliul raional Rezina transmite sincere felicitări și urări de bine colectivului Școlii raionale de Arte Plastice pentru Copii din orașul Rezina.

Apreciem înalt contribuția considerabilă adusă la educarea spirituală, morală și estetică a tinerilor din raionul nostru și la promovarea valorilor culturale autentice în societate. Vă admirăm pentru că vă îndepliniți menirea cu responsabilitate, vă dorim în continuare multă putere de lucru, sănătate, inspirație inepuizabilă și prosperare!

     La mai mult şi la mai mare, să aveți o cale artistică mereu în ascensiune, mult noroc și prosperitate! La mulți ani!

Cu respect,

Președintele raionului Rezina, Valeriu Ciorici