Rеzultаtеle votării la alegerea consilierilor în Consiliul raional REZINA