Până pe 31 martie 2024 reduceri la achitarea primei de asigurare medicală obligatorie în mărime fixă

Agenția Teritorială Centru а Companiei Naționale de Аsigurări în Medicină (СNАM) Vă aduce lа cunoștință faptul сă, рână la data de З1 martie 2024, inclusiv, sunt aplicate reduceri lа achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fiхă, în temeiul рrеvedеrilоr Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2024, nr. 420 din 22.12.2023.

CNAM menționează că cetățenii care nu usnt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în priemele trei luni ale anului.

Valoarea primei în sumă fixă pentru 2024 a rămas la nivelul anului curent – 12 636 de lei. În primele trei luni ale anului, persoanele obligate să se asigure în mod individual beneficiază de reduceri la plata primei.

  • 1 014 lei vor plăti proprietarii de teren cu destinație agricolă.
  • 1622 de lei vor plăti persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor.
  • 2028 de lei vor plăti fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal. Dacă aceste categorii de persoane enumerate dețin concomitent statut de pensionar sau persoană cu dizabilitate, obligația nu se stinge- ei sunt obligați să achite prima de asigurare medicală în sumă fixă (modificarea art.23 alin. (4) la Legea 1593/2002, publicată în Monitorul Oficial din 30.12.2022).
  • 4056 de lei vor plăti persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, interpret, traducător și administrator autorizat, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie.

Persoanele care nu se asigură în termenul legal vor plăti de la 1 aprilie prima în mărime deplină, adică 12 636 de lei, și penalitate pentru fiecare zi de întârziere.

Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei AOAM în sumă fixă, însă nu mai devreme de 1 ianuarie şi este valabil până pe 31 ianuarie 2025.

Cetățenii care au întrebări referitoare la achitarea primei de asigurare în sumă fixă pot apela Serviciul telefonic Info CNAM – 080099999 sau accesați pagina web http://www.cnam.md/