În atenția locuitorilor raionului Rezina!

     Conform prevederilor legale, propunem spre consultare proiectele de decizie pentru ședința extraordinară  a Consiliului raional Rezina din 13.05.2021.            Propunerile, sugestiile dumneavoastră pe marginea proiectelor de decizie le puteți face, în scris, în Secția Administrație Publică a Consiliului raional Rezina, pe adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1, Consiliul raional Rezina, etajul II.  ...

Planul de efectuare a achizițiilor publice, perioada anului 2021

 

Reglementări legale ale șomajului tehnic, care trebuie deosebite de cele ale staționării

         În condițiile actuale de instaurare a unei situații de criză fără precedent, care determină diminuarea sau, în general, sistarea activității multor unități economice, totodată - scăderea posibilității de onorare a obligațiilor financiare față de salariați, angajatorii sunt în căutarea soluțiilor juridice pentru ajustarea condițiilor de muncă a angajaților la volumele scăzute de activitate. Prevederile actuale ale Codului Muncii oferă angajatori...Casa teritorială de asigurări sociale

Tatiana Batistî, șeful direcției CTAS Rezina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date generale privind domeniul de activitate

     Casa Teritorială de Asigurări Sociale Rezina (CTAS) este o subdiviziune teritorială desconcentrată în teritoriu a Casei Naíonale de Asigurări Sociale, fără personalitate juridică, căreia îi revin, în limitele competenței sale, toate activitățile ce țin de deservirea nemijlocită a populației în domeniul de asigurări sociale.

     Potrivit schemei de încadrare a personalului, la CTAS activează 16 colaboratori, 13 funcționari publici și 3 personal de deservire, care, potrivit situației la 01 iulie 2016, deservesc:

     - 7259 de agenți economici, dintre care

     *5660 de proprietari de teren agricol;

     *1314 de plătitori, care au obligația de raportare;

     *285 de patentari.

     - 11898 de beneficiari de prestații sociale, inclusiv:

     *10179 de beneficiari de pensii și alocații;

     *958 de beneficiari de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la 1,5/3 ani.

     

     Program de lucru: zilnic 08.00-17.00.

 

     Telefoane de contact:

     1. Batistî Tatiana, șeful direcției CTAS Rezina, tel.: (0254) 2-15-37;

     2. Gangan Svetlana, șef-adjunct al direcției CTAS Rezina, tel.: (0254) 2-16-93;

     3. Oncea Ala, șeful Secției Stabilirea pensiilor și alocațiilor, tel.: (0254) 2-29-71;

     4. Lăzărescu Lidia, șeful Serviciului Evidența plăților și contribuțiilor de asigurări socialei, tel.: (0254) 2-15-36;

     5. Casian Oxana, șeful Serviciului Stabilirea indemnizațiilor și altor prestații sociale, tel.: (0254) 2-29-91.

 

     Serviciul ”Linia fierbinte CNAS” (022) 28-61-15;

     Telefon de încredere: (022) 28-10-80.

     Zile de odihnă - sâmbătă, duminică.

 

Video postat recent

Prognoza meteo

Facebook

Acasă

În sus