Dragi agricultori din raionul Rezina

Sfârșitul lunii noiembrie ne oferă din nou fericita ocazie de a Vă felicita cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria prelucrătoare. An de an dați dovadă de curaj, multă putere și responsabilitate în munca pe care o faceți zi de zi, contribuind esențial la dezvoltarea unei verigi importante a economiei țării. Reușiți să asigurați cu locuri de muncă o bună parte a populației din mediul rural, oferindu-le...

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei va avea 17 unități noi de asistenți personali

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Rezina, va avea 17 unități noi de asistenți personali. Asta potrivit deciziei 5/5 din 16 noiembrie 2021 a Consiliului Raional Rezina „Cu privire la modificarea statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecția Familie”. Asistenții personali vor fi salarizați pe o perioadă de 4 luni, conform repartizării sumei mijloacelor financiare preconizate prin Ordinul Ministerului Muncii și...

Deciziile 5/1 - 5/19 adoptate la Ședința Consiliului raional din data de 16 noiembrie 2021

5/1. „Cu  privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021”. Găsiți documentul aici. 5/2. „Cu  privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2021”. Găsiți documentul aici. 5/3. ”Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea Direcției Finanțe”. Găsiți documentul aici. 5/4. ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de...Secţia raională Cultură

Angela RACU, şeful Secţiei Cultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeful Secţiei raionale Cultură - Angela RACU; tel.: (0254) 2-44-12;

Specialist superior în domeniul învăţământului artistic, activităţii de amatori, creaţiei populare -; tel.: (0254) 2 -29-41;

Specialist principal în problemele bibliotecilor, patrimoniului şi muzeelor – Angela URSACHE; tel.: (0254) 2-29-41;

Specialist în relații cu publicul, mass-media și promovarea turismului - Aculina POPA; tel.: (0254) 2-47-33;

Specialist în domeniul Resurse Umane - Daria CIORNÂI; tel.: (0254) 2-43-04;

Director al Muzeului raional de Istorie și Etnografie - Larisa PARANIUC; tel.: (0254) 2-25-65.

Contabil-şef al Secţiei raionale Cultură – Irina RUSNAC; contabil - Carolina BUZDUGAN; tel.: (0254) 2-57-53.

 

Obiective de activitate

    Secţia raională Cultură realizează politica de stat în domeniul culturii prin:

    - elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;

    - promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;

    - asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare;

    - asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă şi a satisfacerii intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social-profesională, confesiune, apartenenţă politică.

 

Principalele obiective de activitate ale Secţiei sunt:

    - elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale;       

    - crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşuguruilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale de agreement;

    - realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri-concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc;

    - asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultură şi artă;

    - promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu;

    - asigurarea aplicării în teritoriu a legislației privind identificarea, protecţia, conservarea, restaurarea  şi valorificarea monumentelor istorice;

    - coordonarea activităţii instituţiilor de cultură (case şi cămine de cultură, biblioteci, instituţii de învăţământ artistic, muzee etc);

    - organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale;

    - supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesională, reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei;

    - examinarea şi aprobarea planurilor de activitate, a rapoartelor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură;

    - asigurarea îndeplinirii programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate;

    - prezentarea la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi la Consiliul raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.

    Pentru promovarea şi realizarea obiectivelor propuse, Secţia raională Cultură monitorizează şi coordonează activitatea a 72 de instituţii de  cultură din raion: 35 de cămine de cultură, 34 de biblioteci, o Școală de Arte Plastice pentru Copii, o Școală de Muzică pentru Copii și un Muzeu de Istorie și Etnografie.

 

Meșteri populari din raionul Rezina

1. Rezina

         - Svetlana GODOROJA, arta croșetării;

         - Mihai COTELEA, arta cioplitului în lemn;   

         - Maria CELAC, arta împletitului în fibre vegetale.

 

2. Boșernița

         - Raisa Doni, arta croșetării și broderiei;

         - Maria TUNARI, arta croșetării și broderiei.

 

3. Cinișeuți

         - Tatiana HERARI, arta broderiei cu biser;

         - Valeriu ROȘCA, arta cioplitului în lemn (icoane).

 

4. Ciorna

         - Emilia NICOLAI, arta croșetării și broderiei cu biser;

         - Maria BURLACIUC, arta picturii decorative pe vase de sticlă.

 

5. Echimăuți

         - Ludmila ARMAȘ, arta goblenului, broderiei și croșetării (costume naționale);

         - Tamara COJOCARI, arta goblenului, broderiei și croșetării;

         - Ludmila MARCO, arta handmade și croșetării cu biser.

 

6. Ignăței

         - Ioana LĂZĂRESCU, arta țesutului țolurilor, păretarelor;

         - Glicheria LEONTE, arta țesutului covoarelor;

         - Feodosia POPOVICI, arta țesutului covoarelor, croșetării;

         - Lidia BADAN, arta țesutului covoarelor;

         - Eugenia HARGHEL, arta împletitului în lozie;

         - Ștefan CIUMAC, arta prelucrării lemnului;

         - Ion IONAȘCU, arta prelucrării lemnului.

 

7. Gordinești

         - Andrei RAȚA, arta cioplitului în lemn.

 

8. Lalova

         - Angela DON, arta încondeierii ouălor;

         - Raisa PĂDUREȚ, arta broderiei;

         - Larisa CARAMAN, arta broderiei;

         - Ludmila GOTORNICEAN, arta împletitului în fibre vegatale;

         - Victor LUNGU, arta prelucrării lemnului;

         - Zinaida CEBAN, arta croșetării cu biser (icoane).

 

9. Mateuți

         - Ion PLATON, arta împletitului din nuiele;

         - Serafima CAZAC, arta croșetării;

         - Eugenia ȘTIRBU (URSACHI), arta goblenului, broderiei, croșetării, macrameului;

         - Vladimir RUDI, arta cioplitului în lemn;

         - Andrei BALAN, lemnar, arta cioplitului în lemn și butnăritului.

 

10. Otac

         - Nina SACA, arta croșetării.

 

11. Pripiceni-Curchi

         - Vera ERHAN, arta împletitului vestimentar.

 

 

12. Saharna Nouă

         - Liuba ȘVEȚ, arta croșetării și broderiei;

         - Valentina BELDIMAN, arta croșetării și broderiei;

         - Valentina LAZĂR, arta confecționării trăistuțelor.

 

13. Sârcova

         - Valentina CUȚÂI, arta broderiei și croșetării.

 

14. Horodiște

         - Vasile BUCIUȘCAN, arta prelucrării lemnului.

 

15. Slobozia-Horodiște

         - Teodor LEFTER, arta cioplitului în lemn.

 

16. Stohnaia

         - Angela CEBOTARI, arta croșetării cu biser.


17. Țahnăuți

         - Elena TABAN, arta croșetării, țesutului scoarțelor;

         - Tatiana ANDRONIC, arta croșetării;

         - Mariana RUSU, arta broderiei cu acul.

 

18. Țareuca

         - Elena COVALI, arta broderiei cu biser, croșetării, broderiei;

         - Nicolae BURLACU, arta cioplitului în lemn.

 

 

 

 

Centre de meșteșugărit tradițional:

         -orașul Rezina - Cerc în arta împletitului în fibre vegetale. Genul de activitate - împletitul în fibre vegetale. Conducător - Maria CELAC.

         - satul Ignăței - Atelier-muzeu în arta țesutului covorului. Genul de activitate - țesutul covorului. Conducător – Feodosia POPOVICI, tel. (0254) 48-3-37.

         - satul Ignăței, în incinta primăriei – Atelier în arta alesului covorului. Genul de activitate – ore de țesut covoare. Conducător – Glicheria LEONTE.

         - satul Lalova - Atelier în arta încondeierii ouălor. Genul de activitate – încondeierea ouălor. Conducător – Angela D­­ON.

 

 

Colectivele artistice cu titlul „Model”

Palatal raional de Cultură „Nicolae Lupov”:

         1. Fanfara „Plai Nistrean” (conducător – Ion STAVINSCHI);

         2. Corala „Doina Nistrului” (conducător – Ion SCUTELNIC);

         3. Formația folclorică „Doruleț” (conducător – Liliana ȚURCAN);

         4. Orchestra de muzică și dans popular „Floricica” (dirijor – Igor BUCĂTARU, coregraf – Tatiana LUPOV);

         5. Formația folclorică „Haiducii” (conducător – Maxim FRUNZĂ);

         6. Formația folclorică „Opincuța” (conducător – Eugenia CERNEGA);

         7. Formația de violine „Rapsodia” (conducător – Tatiana MELNIC);

         8. Formația de dans popular „Chindia” (conducător – Igor ȘVEȚ);

         9. Cercul de meșteșugărit „Pănușa fermecată” (conducător – Maria CELAC);

 

Casa de Cultură Peciște:

         10. Formația folclorică „Țărăncuța” (conducător – Alexandru STATI);

 

Casa de Cultură Trifești:

         11. Formația folclorică „Trandafirii” (conducător – Angela BORȘ);

 

Casa de Cultură Țahnăuți:

         12. Formația folclorică „Pădureanca” (conducător – Sergiu GROSU);

 

Casa de Cultură Țareuca:

         13. Formația folclorică „Busuiocul” (conducător – Ana BURDUJA).

Video postat recent

https://www.youtube.com/watch?v=T-1HL2JHjlM&t=223s
Arhivă video

Prognoza meteo

Facebook

Acasă

În sus