RECOMANDĂRI cu privire la măsurile de profilaxie a cazurilor de înec pe perioada sezonului estival 2021

În temeiul Legii nr. 436/2006, privind administraţia publică locală, conform prevederilor Legii „Cu privire la protecţia civilă" nr. 271/1994,  Hotărârii Guvernului nr. 929/2020 „Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2021", în scopul organizării măsurilor de profilaxie a cazurilor de înec în bazinele acvatice pe perioada sezonului estival:  1.     Preşedinţii...

Sesiunea examenelor 2021 a început!

Sesiunea de examene din acest an a debutat cu prima probă pentru absolvenții de gimnaziu, alolingvi. Examenul la proba Limba și literatura română a fost susținut în 228 de instituții de învățământ din țară. Conform orarului actualei sesiuni, următoarea probă va avea loc luni, 7 iunie, la Matematică. Iar joi, 10 iunie, se va desfășura proba la limba de instruire. Ultimul examen, la Istoria românilor și universală, va fi organizat pe 14 iunie....

S-au scumpit plăcuțele de înmatriculare

S-au scumpit plăcuțele de înmatriculare pentru autoturisme. Astfel, în loc de 480 de lei pentru o plăcuță simplă, vom plăti 550 de lei. Dacă vă doriți o anumită combinație de litere și cifre,va trebui să plătiți 6050 lei. Trei litere identice și trei cifre identice costă 8250 de lei. Pentru trei litere identice și o cifră va trebui să plătiți 11 000 lei. Un cuvânt și orice combinație de 3 cifre costă 26.400 de lei. Dacă veți opta și pentru o...Secţia raională Cultură

Angela RACU, şeful Secţiei Cultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeful Secţiei raionale Cultură - Angela RACU; tel.: (0254) 2-44-12;

Specialist superior în domeniul învăţământului artistic, activităţii de amatori, creaţiei populare -; tel.: (0254) 2 -29-41;

Specialist principal în problemele bibliotecilor, patrimoniului şi muzeelor – Angela URSACHE; tel.: (0254) 2-29-41;

Specialist în relații cu publicul, mass-media și promovarea turismului - Aculina POPA; tel.: (0254) 2-47-33;

Specialist în domeniul Resurse Umane - Daria CIORNÂI; tel.: (0254) 2-43-04;

Director al Muzeului raional de Istorie și Etnografie - Larisa PARANIUC; tel.: (0254) 2-25-65.

Contabil-şef al Secţiei raionale Cultură – Irina RUSNAC; contabil - Carolina BUZDUGAN; tel.: (0254) 2-57-53.

 

Obiective de activitate

    Secţia raională Cultură realizează politica de stat în domeniul culturii prin:

    - elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;

    - promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;

    - asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare;

    - asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă şi a satisfacerii intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social-profesională, confesiune, apartenenţă politică.

 

Principalele obiective de activitate ale Secţiei sunt:

    - elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale;       

    - crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşuguruilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale de agreement;

    - realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri-concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc;

    - asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultură şi artă;

    - promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu;

    - asigurarea aplicării în teritoriu a legislației privind identificarea, protecţia, conservarea, restaurarea  şi valorificarea monumentelor istorice;

    - coordonarea activităţii instituţiilor de cultură (case şi cămine de cultură, biblioteci, instituţii de învăţământ artistic, muzee etc);

    - organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale;

    - supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesională, reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei;

    - examinarea şi aprobarea planurilor de activitate, a rapoartelor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură;

    - asigurarea îndeplinirii programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate;

    - prezentarea la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi la Consiliul raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.

    Pentru promovarea şi realizarea obiectivelor propuse, Secţia raională Cultură monitorizează şi coordonează activitatea a 72 de instituţii de  cultură din raion: 35 de cămine de cultură, 34 de biblioteci, o Școală de Arte Plastice pentru Copii, o Școală de Muzică pentru Copii și un Muzeu de Istorie și Etnografie.

 

Meșteri populari din raionul Rezina

1. Rezina

         - Svetlana GODOROJA, arta croșetării;

         - Mihai COTELEA, arta cioplitului în lemn;   

         - Maria CELAC, arta împletitului în fibre vegetale.

 

2. Boșernița

         - Raisa Doni, arta croșetării și broderiei;

         - Maria TUNARI, arta croșetării și broderiei.

 

3. Cinișeuți

         - Tatiana HERARI, arta broderiei cu biser;

         - Valeriu ROȘCA, arta cioplitului în lemn (icoane).

 

4. Ciorna

         - Emilia NICOLAI, arta croșetării și broderiei cu biser;

         - Maria BURLACIUC, arta picturii decorative pe vase de sticlă.

 

5. Echimăuți

         - Ludmila ARMAȘ, arta goblenului, broderiei și croșetării (costume naționale);

         - Tamara COJOCARI, arta goblenului, broderiei și croșetării;

         - Ludmila MARCO, arta handmade și croșetării cu biser.

 

6. Ignăței

         - Ioana LĂZĂRESCU, arta țesutului țolurilor, păretarelor;

         - Glicheria LEONTE, arta țesutului covoarelor;

         - Feodosia POPOVICI, arta țesutului covoarelor, croșetării;

         - Lidia BADAN, arta țesutului covoarelor;

         - Eugenia HARGHEL, arta împletitului în lozie;

         - Ștefan CIUMAC, arta prelucrării lemnului;

         - Ion IONAȘCU, arta prelucrării lemnului.

 

7. Gordinești

         - Andrei RAȚA, arta cioplitului în lemn.

 

8. Lalova

         - Angela DON, arta încondeierii ouălor;

         - Raisa PĂDUREȚ, arta broderiei;

         - Larisa CARAMAN, arta broderiei;

         - Ludmila GOTORNICEAN, arta împletitului în fibre vegatale;

         - Victor LUNGU, arta prelucrării lemnului;

         - Zinaida CEBAN, arta croșetării cu biser (icoane).

 

9. Mateuți

         - Ion PLATON, arta împletitului din nuiele;

         - Serafima CAZAC, arta croșetării;

         - Eugenia ȘTIRBU (URSACHI), arta goblenului, broderiei, croșetării, macrameului;

         - Vladimir RUDI, arta cioplitului în lemn;

         - Andrei BALAN, lemnar, arta cioplitului în lemn și butnăritului.

 

10. Otac

         - Nina SACA, arta croșetării.

 

11. Pripiceni-Curchi

         - Vera ERHAN, arta împletitului vestimentar.

 

 

12. Saharna Nouă

         - Liuba ȘVEȚ, arta croșetării și broderiei;

         - Valentina BELDIMAN, arta croșetării și broderiei;

         - Valentina LAZĂR, arta confecționării trăistuțelor.

 

13. Sârcova

         - Valentina CUȚÂI, arta broderiei și croșetării.

 

14. Horodiște

         - Vasile BUCIUȘCAN, arta prelucrării lemnului.

 

15. Slobozia-Horodiște

         - Teodor LEFTER, arta cioplitului în lemn.

 

16. Stohnaia

         - Angela CEBOTARI, arta croșetării cu biser.


17. Țahnăuți

         - Elena TABAN, arta croșetării, țesutului scoarțelor;

         - Tatiana ANDRONIC, arta croșetării;

         - Mariana RUSU, arta broderiei cu acul.

 

18. Țareuca

         - Elena COVALI, arta broderiei cu biser, croșetării, broderiei;

         - Nicolae BURLACU, arta cioplitului în lemn.

 

 

 

 

Centre de meșteșugărit tradițional:

         -orașul Rezina - Cerc în arta împletitului în fibre vegetale. Genul de activitate - împletitul în fibre vegetale. Conducător - Maria CELAC.

         - satul Ignăței - Atelier-muzeu în arta țesutului covorului. Genul de activitate - țesutul covorului. Conducător – Feodosia POPOVICI, tel. (0254) 48-3-37.

         - satul Ignăței, în incinta primăriei – Atelier în arta alesului covorului. Genul de activitate – ore de țesut covoare. Conducător – Glicheria LEONTE.

         - satul Lalova - Atelier în arta încondeierii ouălor. Genul de activitate – încondeierea ouălor. Conducător – Angela D­­ON.

 

 

Colectivele artistice cu titlul „Model”

Palatal raional de Cultură „Nicolae Lupov”:

         1. Fanfara „Plai Nistrean” (conducător – Ion STAVINSCHI);

         2. Corala „Doina Nistrului” (conducător – Ion SCUTELNIC);

         3. Formația folclorică „Doruleț” (conducător – Liliana ȚURCAN);

         4. Orchestra de muzică și dans popular „Floricica” (dirijor – Igor BUCĂTARU, coregraf – Tatiana LUPOV);

         5. Formația folclorică „Haiducii” (conducător – Maxim FRUNZĂ);

         6. Formația folclorică „Opincuța” (conducător – Eugenia CERNEGA);

         7. Formația de violine „Rapsodia” (conducător – Tatiana MELNIC);

         8. Formația de dans popular „Chindia” (conducător – Igor ȘVEȚ);

         9. Cercul de meșteșugărit „Pănușa fermecată” (conducător – Maria CELAC);

 

Casa de Cultură Peciște:

         10. Formația folclorică „Țărăncuța” (conducător – Alexandru STATI);

 

Casa de Cultură Trifești:

         11. Formația folclorică „Trandafirii” (conducător – Angela BORȘ);

 

Casa de Cultură Țahnăuți:

         12. Formația folclorică „Pădureanca” (conducător – Sergiu GROSU);

 

Casa de Cultură Țareuca:

         13. Formația folclorică „Busuiocul” (conducător – Ana BURDUJA).

Video postat recent

Prognoza meteo

Facebook

Acasă

În sus