Ședință cu intenția de a-i ajuta pe agricultori

         În dimineața zilei de azi, funcționarii Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru a Consiliului raional Rezina au organizat și desfășurat o întrunire cu mai mulți conducători ai serviciilor desconcentrate în teritoriu. Este vorba de acele servicii, care în activitate au tangență cu activitatea agenților economici din sectorul agricol al raionului. Scopul întrunirii a rezidat în...

Diaspora și APL - solidari în soluționarea problemelor localităților

        Tarasova este un sat din cadrul comunei Solonceni, raionul Rezina, amplasat pe malul drept al Nistrului. Prima mențiune documentară a satului Tarasova din ținutul Soroca datează din 2 februarie 1619, când domnitorul Radu Mihnea confirma lui Dragotă vornicul stăpânirea asupra satului Tarasova.         În această localitate pitorească și foarte frumoasă locuiesc 503 cetățeni, 92 fiind copii și tineri,...

„Garderoba Socială” – un Serviciu Modern de Bibliotecă, care a ajutat mulțime de oameni

         Zilele trecute l-am văzut pe părintele Serghei, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Pripiceni-Răzeși, în fața Bibliotecii Publice Raionale ”Mihai Eminescu”. Venise să ia de la bibliotecă o donațe de haine pentru beneficiarii Centrului de plasament pentru copii „Picături de suflet” din localitate. Din discuțiile pe care le-am avut ulterior cu directorul bibliotecii, dna Galina Davâdic, am...Secţia raională Cultură

Angela RACU, şeful Secţiei Cultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeful Secţiei raionale Cultură - Angela RACU; tel.: (0254) 2-44-12;

Specialist superior în domeniul învăţământului artistic, activităţii de amatori, creaţiei populare -; tel.: (0254) 2 -29-41;

Specialist principal în problemele bibliotecilor, patrimoniului şi muzeelor – Angela URSACHE; tel.: (0254) 2-29-41;

Specialist în relații cu publicul, mass-media și promovarea turismului - Aculina POPA; tel.: (0254) 2-47-33;

Specialist în domeniul Resurse Umane - Daria CIORNÂI; tel.: (0254) 2-43-04;

Director al Muzeului raional de Istorie și Etnografie - Larisa PARANIUC; tel.: (0254) 2-25-65.

Contabil-şef al Secţiei raionale Cultură – Irina RUSNAC; contabil - Carolina BUZDUGAN; tel.: (0254) 2-57-53.

 

Obiective de activitate

    Secţia raională Cultură realizează politica de stat în domeniul culturii prin:

    - elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;

    - promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;

    - asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare;

    - asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă şi a satisfacerii intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social-profesională, confesiune, apartenenţă politică.

 

Principalele obiective de activitate ale Secţiei sunt:

    - elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale;       

    - crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşuguruilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale de agreement;

    - realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri-concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc;

    - asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultură şi artă;

    - promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu;

    - asigurarea aplicării în teritoriu a legislației privind identificarea, protecţia, conservarea, restaurarea  şi valorificarea monumentelor istorice;

    - coordonarea activităţii instituţiilor de cultură (case şi cămine de cultură, biblioteci, instituţii de învăţământ artistic, muzee etc);

    - organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale;

    - supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesională, reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei;

    - examinarea şi aprobarea planurilor de activitate, a rapoartelor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură;

    - asigurarea îndeplinirii programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate;

    - prezentarea la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi la Consiliul raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.

    Pentru promovarea şi realizarea obiectivelor propuse, Secţia raională Cultură monitorizează şi coordonează activitatea a 72 de instituţii de  cultură din raion: 35 de cămine de cultură, 34 de biblioteci, o Școală de Arte Plastice pentru Copii, o Școală de Muzică pentru Copii și un Muzeu de Istorie și Etnografie.

 

Meșteri populari din raionul Rezina

1. Rezina

         - Svetlana GODOROJA, arta croșetării;

         - Mihai COTELEA, arta cioplitului în lemn;   

         - Maria CELAC, arta împletitului în fibre vegetale.

 

2. Boșernița

         - Raisa Doni, arta croșetării și broderiei;

         - Maria TUNARI, arta croșetării și broderiei.

 

3. Cinișeuți

         - Tatiana HERARI, arta broderiei cu biser;

         - Valeriu ROȘCA, arta cioplitului în lemn (icoane).

 

4. Ciorna

         - Emilia NICOLAI, arta croșetării și broderiei cu biser;

         - Maria BURLACIUC, arta picturii decorative pe vase de sticlă.

 

5. Echimăuți

         - Ludmila ARMAȘ, arta goblenului, broderiei și croșetării (costume naționale);

         - Tamara COJOCARI, arta goblenului, broderiei și croșetării;

         - Ludmila MARCO, arta handmade și croșetării cu biser.

 

6. Ignăței

         - Ioana LĂZĂRESCU, arta țesutului țolurilor, păretarelor;

         - Glicheria LEONTE, arta țesutului covoarelor;

         - Feodosia POPOVICI, arta țesutului covoarelor, croșetării;

         - Lidia BADAN, arta țesutului covoarelor;

         - Eugenia HARGHEL, arta împletitului în lozie;

         - Ștefan CIUMAC, arta prelucrării lemnului;

         - Ion IONAȘCU, arta prelucrării lemnului.

 

7. Gordinești

         - Andrei RAȚA, arta cioplitului în lemn.

 

8. Lalova

         - Angela DON, arta încondeierii ouălor;

         - Raisa PĂDUREȚ, arta broderiei;

         - Larisa CARAMAN, arta broderiei;

         - Ludmila GOTORNICEAN, arta împletitului în fibre vegatale;

         - Victor LUNGU, arta prelucrării lemnului;

         - Zinaida CEBAN, arta croșetării cu biser (icoane).

 

9. Mateuți

         - Ion PLATON, arta împletitului din nuiele;

         - Serafima CAZAC, arta croșetării;

         - Eugenia ȘTIRBU (URSACHI), arta goblenului, broderiei, croșetării, macrameului;

         - Vladimir RUDI, arta cioplitului în lemn;

         - Andrei BALAN, lemnar, arta cioplitului în lemn și butnăritului.

 

10. Otac

         - Nina SACA, arta croșetării.

 

11. Pripiceni-Curchi

         - Vera ERHAN, arta împletitului vestimentar.

 

 

12. Saharna Nouă

         - Liuba ȘVEȚ, arta croșetării și broderiei;

         - Valentina BELDIMAN, arta croșetării și broderiei;

         - Valentina LAZĂR, arta confecționării trăistuțelor.

 

13. Sârcova

         - Valentina CUȚÂI, arta broderiei și croșetării.

 

14. Horodiște

         - Vasile BUCIUȘCAN, arta prelucrării lemnului.

 

15. Slobozia-Horodiște

         - Teodor LEFTER, arta cioplitului în lemn.

 

16. Stohnaia

         - Angela CEBOTARI, arta croșetării cu biser.


17. Țahnăuți

         - Elena TABAN, arta croșetării, țesutului scoarțelor;

         - Tatiana ANDRONIC, arta croșetării;

         - Mariana RUSU, arta broderiei cu acul.

 

18. Țareuca

         - Elena COVALI, arta broderiei cu biser, croșetării, broderiei;

         - Nicolae BURLACU, arta cioplitului în lemn.

 

 

 

 

Centre de meșteșugărit tradițional:

         -orașul Rezina - Cerc în arta împletitului în fibre vegetale. Genul de activitate - împletitul în fibre vegetale. Conducător - Maria CELAC.

         - satul Ignăței - Atelier-muzeu în arta țesutului covorului. Genul de activitate - țesutul covorului. Conducător – Feodosia POPOVICI, tel. (0254) 48-3-37.

         - satul Ignăței, în incinta primăriei – Atelier în arta alesului covorului. Genul de activitate – ore de țesut covoare. Conducător – Glicheria LEONTE.

         - satul Lalova - Atelier în arta încondeierii ouălor. Genul de activitate – încondeierea ouălor. Conducător – Angela D­­ON.

 

 

Colectivele artistice cu titlul „Model”

Palatal raional de Cultură „Nicolae Lupov”:

         1. Fanfara „Plai Nistrean” (conducător – Ion STAVINSCHI);

         2. Corala „Doina Nistrului” (conducător – Ion SCUTELNIC);

         3. Formația folclorică „Doruleț” (conducător – Liliana ȚURCAN);

         4. Orchestra de muzică și dans popular „Floricica” (dirijor – Igor BUCĂTARU, coregraf – Tatiana LUPOV);

         5. Formația folclorică „Haiducii” (conducător – Maxim FRUNZĂ);

         6. Formația folclorică „Opincuța” (conducător – Eugenia CERNEGA);

         7. Formația de violine „Rapsodia” (conducător – Tatiana MELNIC);

         8. Formația de dans popular „Chindia” (conducător – Igor ȘVEȚ);

         9. Cercul de meșteșugărit „Pănușa fermecată” (conducător – Maria CELAC);

 

Casa de Cultură Peciște:

         10. Formația folclorică „Țărăncuța” (conducător – Alexandru STATI);

 

Casa de Cultură Trifești:

         11. Formația folclorică „Trandafirii” (conducător – Angela BORȘ);

 

Casa de Cultură Țahnăuți:

         12. Formația folclorică „Pădureanca” (conducător – Sergiu GROSU);

 

Casa de Cultură Țareuca:

         13. Formația folclorică „Busuiocul” (conducător – Ana BURDUJA).

Video postat recent

Prognoza meteo

Facebook

Acasă

În sus