ODA recepționează cereri de compensare a cheltuielilor suportate de deținătorii de patentă

În perioada 1 iulie-31 august 2023, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului va recepționa cereri pentru compensații din partea deținătorilor de patentă care trec la activitatea independentă. Solicitarea compensației de pâna la 10.000 lei per beneficiar se efectuează prin depunerea online a unei cereri tipizate de compensare, însoțită de documente confirmative privind cheltuielile suportate, prin intermediul formularului electronic care poate fi completat

aici : https://compensare.oda.md/

Solicitantul de compensație care nu dispune de semnătură electronică calificată sau optează pentru o altă modalitate de depunere a cererii, poate solicita prestarea serviciului respectiv în cadrul centrelor unificate de prestare a serviciilor publice sau al subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat.

Cheltuielile eligibile pentru compensare:

1)  cheltuielile privind procurarea și instalarea echipamentului de casă și control cu memorie fiscală sau soluțiile digitale aferente acestora;

2)  cheltuielile privind amenajarea locului de desfășurare a activității (mobilier, suporturi de prezentare, obiecte și sisteme de iluminat, materiale de construcție, echipament de etichetare, tipărire și copiere);

3)  cheltuielile aferente procurării de mijloace fixe necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Compensațiile se vor acorda în termen de 30 de zile de la acceptarea cererii pentru cheltuielile suportate începând cu 1 ianuarie 2023. Decontarea cheltuielilor vor fi efectuate de către ODA prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay).

Ghid Explicativ: https://www.oda.md/files/compesare/Ghidul%20solicitantului.pdf