Mesajul preṣedintelui cu prilejul Zilei Suveranității Republicii Moldova și Ziua funcționarului public

Mult stimați funcționari publici din raionul Rezina!

Cu o deosebită plăcere vă adresez cele mai frumoase felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua funcționarului public, marcată anual în Republica Moldova la 23 iunie.

Apreciez mult implicarea continuă și activă a Dumneavoastră în elaborarea politicilor publice, menite să ofere soluții pentru dezvoltarea raionului nostru. Aduc sincere mulțumiri tuturor funcționarilor publici din raionul Rezina pentru conlucrare și munca depusă întru asigurarea cetățenilor cu servicii eficiente, calitative și accesibile, fiind convins că și în continuare profesionalismul, loialitatea și transparența vă vor ghida în procesul de realizare a obiectivelor, sarcinilor și atribuțiilor de serviciu.

Mulți ani stimați colegi, Vă doresc să păstrați perseverența, integritatea și să vă bucurați de succesele profesionale. Fie ca serviciile prestate de către instituțiile în care activați să răspundă întotdeauna așteptărilor cetățenilor, iar munca dumneavoastră  să fie recunoscută și apreciată la justa valoare.

Președintele raionului Rezina, Teodor CUCULESCU