Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesionale a Lucrătorului din domeniul Culturii

Stimați lucrători din domeniul culturii ai raionului Rezina!

A devenit deja o tradiție frumoasă, ca în a treia dumincă a lunii mai, în Republica Moldova, să fie marcată Ziua Profesională a lucrătorului din domeniul Culturii, sărbătoare care ne oferă ocazie în plus de a conștientiza importanța valorilor culturale în viața societății noastre.

Cultura este piatra de temelie a unei societăți și elementul de rezistență a acesteia în timp și spațiu. Prin dedicația cu care își desfășoară activitatea, oamenii de cultură contribuie, fiecare în parte la dăinuirea națiunii noastre – de la rememorarea trecutului la edificarea viitorului prin renașterea și apărarea idealurilor culturale și naționale.

Cu prilejul zilei profesionale, din numele Consiliului raional Rezina dar și al meu personal vă adresez cele mai sincere felicitări, expresii de profundă recunoștință și apreciere a nobilei Dumneavoastră activități. Grație perseverenței și devotamentului ce-l manifestați, contribuiți la formarea și îmbunătățirea vieții spirituale în localitățile din raionul nostru, dar și la dezvoltarea unei ambianțe sociale sănătoase, fără de care nu poate domina bunăstarea, prosperitatea, înțelegerea și chezășia succesului. Vă doresc tuturor multă sănătate, energie creatoare, să fiți mereu în lumina frumosului pentru a Vă realiza visele și aspirațiile.

Cu deosebit respect,

Președintele raionului Rezina Valeriu CIORICI