Lucrătorii medicali din raionul Rezina, au fost decorați cu diplome de către autorități cu ocazia zilei profesionale

Cu aplauze, flori și muzică s-a încheiat săptămâna lucrativă pentru majoritatea medicilor și angajaților din domeniul sănătății al raionului Rezina. În contextul Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, care este marcată anual în a treia duminică a lunii iunie, Consiliul raional, a organizat o manifestare frumoasă, închinată  tuturor îngerilor în halate albe ce stau la straja unei societăți funcționale și prospere a raionului nostru.

La eveniment au fost prezenți președintele raionului Rezina Valeriu Ciorici, vicepreședintele Teodor Cuculescu, conducătorii și angajații instituțiilor medicale din oraș și raion.

Manifestarea a început cu un mesaj de felicitare și mulțumire din partea președintelui raionului, care a menționat că este bucuros să fie astăzi prezent lângă cei care în pofida tuturor greutăţilor, cu atenţie, corectitudine şi bunăvoinţă continuă să trateaze pe toţi cei care trec pragul instituţiilor medicale.

În semn de distinsă apreciere pentru contribuția adusă la îmbunătățirea calității îngrijirilor medicale, pentru profesionalism, devotament și generozitatea manifestată în activitatea cotidiană, Consiliului raional  Rezina, a oferit diplome de merit următoarelor instituiții medicale: IMSP CS Rezina, IMSP CS Mateuți, IMSP CS Cinișeuți, IMSP CSPripiceni-Răzeși, IMSP CS Ignăței și ÎM Centrul Stomatologic rational Rezina.

Cu mesaje de felicitare și dilome de merit pentru mai mulți lucrători medicali din cadrul instituțiilor medicale a raionului, au venit dna Ludmila CALIN , șef secție a medicilor de familie, dna Corina Carp–preşedintele comitetului sindical al CMF Rezina, dnul Eugen Vârlan , vicedirector la spitalul raional, dnl Roman Latu –preş. comitetului sindical la spitalul raional și dna Elena Borș  șef adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, care a înmânat 2 diplome din partea Guvernului Republicii Moldova.

Manifestarea moderată cu mult suflet de dna Angela Racu, directoarea Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov”  a inclus și partea festivă cu un program bogat de cîntece și melodii frumoase înterpretate de cîntăreții din cadrul Palatului raional de Cultură și de ansamblul de bărbați din comuna Țareuca.