Lansarea și semnarea oficială a documentului de Parteneriat Local de Ocupare Rezina

Marți, 7 februarie, 2023, în incinta Palatului de Cultură a raionului Rezina, a avut loc evenimentul de lanasare a proiectului de Parteneriat Local de Ocupare, prin semnarea oficială a unui document- Consiliul Raional Rezina în colaborare cu Organizația Internațională a Muncii (ILO) și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Printre raioanele enumerate pentru acest proiect care propune soluții realiste și măsuri ce vor contribui la creșterea nivelului de ocupare formală și raioanul Rezina a fost selectat de către o comisie formată din reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și  Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, conform unor criterii de selectare elaborate de OIM ca urmare a analizei pieței muncii.

     Scopul principal al LEP este crearea locurilor de muncă și tranziția la ocuparea formală. Acest proiect prevede ca până la finele acestui an, în raionul Rezina să fie create sau formalizate peste 145 de locuri de muncă, 26 de afaceri să fie lansate și cel puțin 24 de întreprinderi micro și mici să fie formalizate. În cadrul LEP Rezina vor mai fi organizate instruiri la locul de muncă în sectorul meșteșugăresc, oferit suport micilor antreprenori în vederea formalizării activității și extinderea afacerilor.

     La evenimentul de lansare a LEP au participat dl Valeriu Ciorici, președintele raionului Rezina, dl Teodor Cuculescu , vicepreședintele raionului, dl Valentin Rotari, vicepreședintele raionului, dna Aurelia Grigoriță, șefa Direcției Învățământ Tineret și Sport, dna Anna Gherganova, șefa a Direcției politici ocpaționale și de reglementare a migrației forței de muncă, MMPS, DNA Raisa Dogaru, directoarea ANOFM, dl Vladislav Caminschi, director Executiv CNPM, dna Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, dna Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect OIM, dna Teodora Panuș, președintă a CNTM, dna Diana Dicusarî, administratoarea a UMP, dl Ion Maxim, director executiv al ANARM, dl Timofei Donțu, director al IAR, dna Doina Pantaz, administratoarea a Gal ,, Trei Coline”, dna Angela Racu, șefa Palatului de Cultură, dna Iulia Popa, șefa secției raionale de Cultură, angajați ai Consiliului raional și subdiviziunile acestuia, primari și antreprenori din raion.