La Rezina a fost prezentat raportul de audit de gen instituțional și al politicilor publice

Echipa proiectului „Parteneriate pentru Liderismul femeilor și bună guvernare” a prezentat miercuri, 19 octombrie la Rezina, raportul de audit de gen instituțional și al politicilor publice. Documentul a cuprins constatările și recomandările privind integrarea dimensiunii de gen în politicile publice și procedurile instituționale ale autorității publice locale (APL).

Expertele independente ale proiectului au analizat zeci de acte interne, documente publice și strategii locale pentru a vedea care e nivelul integrării dimensiunii de gen în politicile realizate în raion. Una din concluzii e că, deși la nivelul conducerii există înțelegere, susținere și deschidere pentru asigurarea egalității de gen, mai sunt multe de făcut în ce privește cadrul informativ intern de reglementare a activității APL.

Vicepreședinta raionului Rezina, Aurelia Grigoriță, a apreciat realizarea auditului de gen în raion, asigurând audiența că recomandările formulate vor fi aplicate în practică.

Inga Iovu, coordonatoarea proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, a punctat că dezbaterile sincere pe marginea raportului sunt extrem de necesare. Urmare a discuțiilor urmează să fie realizat un plan de acțiuni, care să ghideze administrația raională în realizarea pe viitor a unor documente de politici care să reflecte interesele și necesitățile specifice ale tuturor locuitorilor comunității: femei, bărbați, vârstnici, copii, persoane cu dizabilități etc.

În următoarele două săptămâni, rapoarte similare vor fi dezbătute și în cadrul consiliilor raionale din Strășeni și Telenești.

Activitățile sunt organizate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Friedrich Ebert Stiftung Moldova și Institutum Virtutes Civilis, cu suportul financiar al European Union in the Republic of Moldova și Friedrich-Ebert-Stiftung.