,,Ion CUZUIOC – revenire la rădăcini”

,,Ion CUZUIOC – revenire la rădăcini”, acesta a fost genericul întîlnirii de suflet cu pământeanul nostru rezinean, medicul, scriitorul , publicistul, epigramistul- Ion CUZUIOC, eveniment organizat la data de 31 martie 2023 de Palatul raional de Cultură ,, Nicolae Lupov”, în parteneriat cu BPR,,M. Eminescu” , LT ,, Olimp” , LT ,,Alexandru cel Bun” , sub egida Consiliului raional Rezina și Secției Cultură a Consiliului raional Rezina, care a încununat frumos luna Mărțișorului, lăsând amintiri frumoase , la acest început frumos de primăvară.

Sufletul nostru are mereu nevoie de lumină și căldură,de bucurie și înțelegere, care toate împreună întregesc o clipă de sărbătoare. Sărbătoare pentru noi, rezinenii ,e și orice reîntîlnire cu pământeanul nostru, Ion Cuzuioc, Cetățean de Onoare al satului de baștină Țareuca, membru al Uniunii Epigramiștilor, Uniunii Scriitorilor și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romănia,membru al Uniunii Cineaștilor, Uniunii Umoriștilor,Uniunii Epigramiștilor, Uniunii jurnaliștilor și Uniunii Scriitorilor din Moldova,distins cu Ordinul „Gloria Muncii” ,membru al Academiei Națiunii Române , Premiul UNESCO și numeroase premii și mențiuni la Saloane Internaționale de Carte, Concursuri și Festivaluri Literare Naționale și Internaționale.

Ajuns la vîrsta deplinei maturități , Dnul Ion Cuzuioc ,medic și scriitor, om realizat și îngalonat cu de toate, cărți, titluri, premii, onoruri și aprecieri deosebite, își mai pune roadele obținute sub formă materială și spirituală de cărți în bibliotecă:cărți de poezie,epigrame , aforizme și eseuri care sunt mai degrabă niște manuale de terapie a sufletului. Ne bucurăm că nu-și uită rădăcinile, potecile pe unde a copilărit , este mereu oaspetele nostru drag, unde are grijă să ne vină cu cărțile editate, care ne sunt ca niște recete medicale pentru bunătate, pentru dragoste și omenie.

Este o personalitate deosebită , dar și un condeer de excepție, un jurnalist și publicist cu talent și har dumnezeesc, cu spirit de observație, inteligență nativă și umor. Născut în Zodia Fecioarei, în familia lui Pavel și Valentina Cuzuioc (16 septembrie 1949 ), vorba scriitorului ,, spre sfârștul ploii , la mijloc de veac și la-nceput de toamnă, nu departe de apele Nistrului și pădurea Saharnei, într-un sat ca toate satele modovenești, cu oameni gospodari și ambițioși, cu vii și livezi, cu școală și cămin cultural, cu bibliotecă și magazin, cu o biserică cu mai multe turle ”este satul Țareuca, raionul Rezina. Acest loc l-a marcat pentru todeauna, căci anume aceste locuri și-au lăsat amprenta în sufletul scriitorului și l-au îndemnat să ia condeiul în mână, chiar dacă pe atunci era student la Institutul de Medicină din Chișinău.

Este autor a peste 60 de cărţi de poezie, epigrame, publicistică. Lucrările lui Ion Cuzuioc au mai fost incluse în circa 200 de antologii şi cărţi colective și enciclopedii .A participat la numeroase festivaluri şi simpozioane literare, saloane de carte, de fiecare dată a fost apreciat cu cele mai înalte premii și distincții.

Scriitorul dintodeauna a îndemat și îndeamnă pe toată lumea să facă bine, atunci putem afirma cu certitudine ,acest Om al Luminii știe să facă bine , și dacă dăruiește , dăruiește din suflet și de aceasta sau convins și toți cei prezenți la această întâlnire de suflet .Fiindcă fiecărui vorbitor , fiecărui participant , care a cântat, sau a recitat, le-a dăruit câte o carte. Cu câte un set de cărți a venit în dar pentru pentru- Secția Cultură a Consiliului raional Rezina , LT ,, Olimp” ,or. Rezina , LT ,, Alexandu cel Bun”or, Rezina , Biblioteca publică Țareuca, primăria Țareuca, BPR ,,M. Eminescu”, PRC ,, N. Lupov”, și pentru toate bibliotecile publice din raionul Rezina.

După ce a fost primit așa precum se cuvine la moldoveni cu pîine și sare și cu multe aplauze ale celor prezenți la întâlnire, cu mesaje de recunoștință și apreciere pentru dnul Ion Cuzuioc , cu diplome de Excelență , cu cărți, cu multe flori și daruri au venit Vicepreședintele raionului Rezina , dnul Teodor CUCULESCU , dna Iulia POPA , Șefa Secției Cultură a Consilului raional Rezina ,dna Aurelia GRIGORIȚĂ șefa DÎTS a Consiliului raional Rezina, Primarul comunei Țareuca, dnul Ghenadie GAIDIBADI ,dnul Nicolae SCHIȚCO , editor, publicist, socilolog, bibliograf, promotorul creării sistemului național heraldic, Om emerit din Republica Moldova și bun prieten al scriitorului și al rezinenilor; părintele Sergei CIUBOTARU Parohul bisericii ,, Nașterea Maicii Domnului” din s. Țareuca, Părintele Vasilisc DONICA, tânăr scriitor, ieromonah la Mănăstirea ,, Sfânta Treime” din s. Saharna, director adjunct la gimnaziul Saharna, directoarea gimnaziului din s, Țareuca dna Silvia DOLIȘINSCHI , bibliotecarele din s. Țareuca și Țahnăuți, dnele Elena BURLACU și Alexandra SOCOL .Prezentă la eveniment a fost și soția domnului Ion CUZUIOC, dna Ala CUZUIOC, care a fost dintodeauna scut și pază, OMUL ,care a păstrat și păstrează și în continuare focul sfînt din vatra familiei lor pentru, ca acest creator de scrieri alese să aducă pe lume poezii și epigrame , nuvele și cugetări etc..

Pe parcursul întâlnirii sau împletit frumos poezia și proza scriitorului, aduse în dar protagonistului evenimentului de către elevii LT ,, Olimp” , ghidați cu măestrie de către dna Lidia URSALOVSCHI, profesoară de limbă română și dna Lidia CIORBĂ bibliotecar în această instituție, care au prezentat un adevarat spectacol compus din poeziile maestrului Cuzuioc. La fel cu un frumos recital de poezii ,și proză culese din creația scriitorului au venit elevii din LT ,, Alexandu cel Bun” ,or. Rezina, instituție , unde a sorbit din nectarul cunoștințelor și invitatul nostru ,ghidați de către , dna Valentina Ciubotaru,director adjunct în instituție . În aceste recitaluri cu adevărat sau odihnit inimile și sufletele celor prezenți la eveniment, scriitorul însăși menționând, că nu s-a gândit atunci, cu vre-o douzeci de ani în urmă ,cănd scria aceste poezii, că vor fi așa de frumos regizate și interpretate de acești tineri actori, ei însăi fiind ca o primăvară frumoasă.În continuare cu melodii de suflet au venit în scenă Angela LAUR director artistic la PRC ,,N. Lupov”, Ion Cușnir de la Căminul de Cultură din s. Cinișeuți ,director dna Ana CUȘNIR Cinișeuți, Lia GHEORGHIȚĂ din formația ,, Doruleț” cond. dna Liliana ȚURCAN de la PRC ,,N.Lupov”, Evelina BURUNSUS și David GHEORGHIȚĂ membri ai ansamblului vocal ,,Armonia Copilăriei” de la Casa de Creație or. Rezina, conducător dna Eugenia CERNEGA.Domnul Efim POPA pictor, director al Școlii de Arte Plastice pentru Copii din or. Rezina a venit cu un dar special pentru dnul Ion CUZUIOC-un portret al scriitorului, care cu siguranță va fi pus la un loc de cinste în casa Dumnealui și-i va aminti cu drag de baștina rezineană.

Pe finalul întâlnirii Maestrul Ion CUZUIOC și-a exprimat profunda recunoștință vizavi de cei prezenți în sală, de organizatori , pentru , că și-au făcut timp să fie prezenți la această întâlnire a adus mulțumiri conducerii raionului , domnului Valeriu CIORICI , pentru dragostea , care o poartă în suflet pentru țară , neam , baștină ,personalități și în special pentru cuvântul scris. Aduc sincere mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea acestei activități –Consiliului raional Rezina ,Secției Cultură a Consiliului raional Rezina , DITS , LT ,,Olimp”,or. Rezina LT,, Alexandru cel Bun”,or. Rezina, Casei de Creație , or. Rezina , BPR,,M. Eminescu” or. Rezina, Căminul de Cultură Cinișeuți și angajaților de la PRC ,,N., Lupov”. Director PRC “N.Lupov” Angela RACU.

sursă: director Palatul raional de Cultură, Angela Racu