Atenție! Atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă

     Consiliul raional Rezina, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Incubatorul de Afaceri din Rezina organizează un atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă.      Evenimentul va avea loc la data de 23 august 2019, ora 10.00 – 12.00, în sala de conferințe a Incubatorului de Afaceri din Rezina.     Sunt așteptați toți...

Dispoziție nr. 95_C din 15 august 2019

"Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispoziției: 

Stimați lucrători din domeniul financiar din raionul Rezina!

    Tradițional, la 15 august se sărbătorește ziua lucrătorului din domeniul financiar, care a fost aprobată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 216 din 12 iulie 1995. În acest an, ziua financiarului se află la cea de-a XXIV-a aniversare oficială. Cu acest prilej, vă adresez sincere felicitări tuturor celor care sunt implicați în dezvoltarea continuă a sistemului financiar. Suntem recunoscători, că împreună cu colegii dumneavoastră ați operat cu opțiuni...Stimați lucrători din domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare din raionul Rezina!

imagine_principala

  Tradițional, în ultima duminică a lunii iulie, este marcată sărbătoarea profesională Ziua lucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 210 din 08.04.1996, fapt pentru care adresez tuturor celor care activează în acest domeniu urări de bine, prosperare și multe împliniri.    Fie că activați în domeniul administrarea și ges-tionarea resurselor funciare, efectuarea...

articol complet

Campania "Salariatul spune "Da" sindicatului", în raionul Rezina

imagine_principala

   Recent, în zilele de 16 și 17 iulie, în raionul nostru, în cadrul unei vizite de lucru, s-au deplasat doamnele Larisa Cernat, consilier în probleme de organizare și educație, sindicatul SINDASP, și Margalina Slonovschi, consilier în probleme de protecție social-economică în cadrul aceluiași sindicat. După cum ne-a comunicat Irina Taban, specialist principal în Serviciul Resurse Umane a Aparatului președintelui raionului Rezina,...

articol complet

Comunicarea despre producerea accidentelor de muncă

imagine_principala

   Conform modificărilor, intervenite în legislația din domeniul securității și sănătății în muncă (Legea nr. 79 din 24.05.2018, prin care a fost modificată Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008), articolul 231 "Controlul de stat al respectării de către angajatori a Legii securității și sănătății în muncă și altor acte normative privind securitatea și sănătatea în muncă este exercitat de...

articol complet

Calcularea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă

imagine_principala

   Baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă o constituie venitul mediu lunar asigurat, realizat în ultimele 12 luni calendaristice, premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit, din care au fost calculate și achitate contribuții individuale de asigurări sociale.    Pentru persoana, care desfășoară/a desfășurat activități în mai multe unități, în fiecare fiind asigurată conform legislației,...

articol complet

Video postat recent

Prognoza meteo

Facebook

Acasă

În sus