Dispoziție nr. 133 din 07.12.2018, orașul Rezina

„Cu privire la organizarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante de șef al IMSP Centrele de Sănătate autonome Mateuți, Cinișeuți, Ignăței și Pripiceni-Răzeși” Vezi aici textul dispoziției

Consiliul de Sănătate Publică Rezina s-a întrunit în ședință

         Promovarea obiectivelor prioritare în sănătatea publică de către unitățile administrativ-teritoriale, corelarea activităților instituțiilor medicale și farmaceutice teritoriale, sporirea calității asistenței medicale, asigurarea unei bune colaborări intersectoriale în domeniul sănătății, la nivel teritorial – sunt doar câțiva dintre pilonii de bază, invocați la construirea unui organ consultativ pe lângă...

Zilele de 24 și 31 decembrie vor fi de odihnă, iar 8 și 15 decembrie – lucrătoare

        În scopul organizării optime a timpului de muncă și odihnă în luna decembrie 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (5) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003, Hotărârii Guvernului RM nr. 89 din 24.01.2018, se consideră zile lucrătoare zilele de 8 și 15 decembrie 2018, iar 24 și 31 decembrie 2018 sunt considerate zile de odihnă.Stimați angajați ai Procuraturii raionului Rezina!

imagine_principala

    Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia Zilei Lucrătorului Procuraturii, care a devenit o bună tradiție de a fi consemnată pe data de 29 ianuarie.

    Vă exprim respectul și gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă, consacrată triumfului Dreptății, întru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, precum și contribuția adusă la înfăptuirea actului de justiție.

    Fiind unul din elementele esențiale ale sistemului de drept, Procuratura a dovedit că este unul din principalele atribute ale statului, care supraveghează respectarea legalității în toate sferele vieții.

    Astăzi provocările și nevoile vieții așteaptă soluții adecvate din partea tuturor angajaților Procuraturii. De eficiența activității Dumneavoastră depinde atât siguranța societății, cât și încrederea poporului, pentru că felul în care vă îndepliniți datoria echivalează cu garanția unei vieți liniștite, dar și cu imaginea destoinică atât a profesiei, cât și a țării noastre ca Stat de Drept.

    Dorim ca activitatea pe care o exercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merite de întreaga societate, iar prin consacrarea plenară misiunii încredințate să asigurați supremația Legii. Vă doresc sănătate, prosperitate, dârzenie, îmbucurătoare împliniri personale și succese remarcabile în îndeplinirea responsabilităților dificile și nobile conferite prin Lege.

Cu aleasă considerațiune, președintele raionului Rezina, Eleonora GRAUR

 

Video postat recent

Prognoza meteo

Facebook

Acasă

În sus