Seminar informativ întru combaterea și prevenirea terorismului

     Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate a desfășurat astăzi, 19 aprilie, seminarul de informare cu referire la „Rolul Administrației Publice Locale în prevenirea terorismului”.      La seminar au participat conducerea raionului Rezina, primarii localităților din raion și reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate în teritoriu.      La începutul ședinței,...

Dispoziția nr. 48-C din 13 aprilie 2018, orașul Rezina

"Cu privire la prelungirea datei-limită a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă"     În temeiul art. 51, alin. (3), (4), art. 53, alin. (1), lit. b), art. 54, alin. (1), (3), (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 29 ale Legii Republicii Moldova nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu modificările și completările ulterioare,...

Președintele raionului apreciază rezultatele sportivilor rezineni

       În perioada 11-16 aprilie 2018, lotul naţional al Federaţiei de karate shotokan din Republica Moldova a participat la acea de-a 8-a ediţie a Campionatelor Europene de Karate Shotokan precum şi la acea de-a 8-a ediţie a Cupei Europene ”Kohai European Cup”, care s-a desfăşurat în oraşul Dabrowa Gornicza, Polonia.      Sportivii din Republica Moldova au avut o prestaţie remarcabilă  si la acest Campionat European,...Stimați locuitori de vârsta a treia din raionul Rezina! Dragii noștri bunei și bunicuțe!

imagine_principala

    În fiecare an, la 1 octombrie, marcăm Ziua Internațională a Oamenilor în Etate. Cu acest prilej adresez cuvinte de profundă recunoștință tuturor locuitorilor raionului Rezina, ajunși la această etapă a vieții, oamenii, care pe parcursul activității au contribuit enorm la prosperitatea localității natale, a întregii țări și a societății noastre.

    Vă asigur, dragii noștri, că nu uităm eforturile și sacrificiile pe care le-ați făcut ca noi să avem posibilitate să construim viitorul și ne vom strădui să îmbunătățim calitatea vieții Dumneavoastră, să vă fie respectate drepturile pentru a putea trăi în demnitate. Iar generațiile în creștere să vă poarte toată stima.

    În această zi de toamnă bogată, precum anotimpul vieții, pe care îl trăiți, vă doresc tuturor multă sănătate, numai bucurii, bunăstare și liniște sufletească. Sincere mulțumiri, plecăciuni și înaltă recunoștință pentru viața trăită cu demnitate, pentru copii, nepoți și strănepoți crescuți și educați în spiritul celor mai alese și nepieritoare valori general-umane. Mulți ani cu multă sănătate!

Cu multă stimă și recunoștință, Eleonora GRAUR, președintele raionului Rezina

 

 

 

 

Video postat recent

Prognoza meteo

Facebook

Acasă

În sus