În raionul Rezina a avut loc sesiunea de informare pentru mediul de afaceri

Astăzi 29.02.2024, ora 10-00, Consiliul raional Rezina, secția Economie în comun cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, a organizat o sesiune de informare pentru mediul de afaceri și reprezentanții băncilor comerciale din raionul Rezina, privind programele de suport în afaceri, implementate de I.P. ODA și prezentarea programului de stimulare a investițiilor ”373”.

În debutul evenimentului, președintele raionului Rezina dl Teodor Cuculescu a salutat prezența participanților și a relatat, că programele de suport în afaceri, sunt un instrument prin care antreprenorii își îmbunătățesc esențial baza tehnico-materială a întreprinderilor. Dumnealui a încurajat și îndrumat mediul de afaceri să aplice activ la programele ODA și a dat exemplu că pe parcursul anului 2023 în cadrul programelor ODA au fost instruite 30 de persoane iar 14 agenți economici în cadrul a cinci programe, au beneficiat de suport financiar în sumă totală de 7 778 574,00 lei.

Reprezentantul ODA dl Alexandru Ciobanu, șef al serviciului de informare și consultare, I.P. ODA a prezentat programele de suport în afaceri implementate de ODA:

 • Programul Start pentru Tineri;
 • Programul Femei în afaceri;
 • Programul de Atragere a Remitenților în Economie (PARE 1+1, PARE 1+2);
 • Programul de Ecologizare a IMM-urilor;
 • Programul de Transformarea Digitală a IMM-urilor ;
 • Programul de Creștere a competitivității ÎMM și internaționalizare a acestora;
 • Programul de Retehnologizare și Eficiență Energetică;
 • Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și a Statup-urilor Tehnologice;
 • Programul de Sprijin pentru Dezvoltarea ÎMM în domeniul Turismului Rural;
  și Programul de Stimulare a Investițiilor ”373”, care are drept scop asigurarea
  accesului la finanțare, prin compensarea parțial a ratei dobînzii la creditele
  investiționale eligibile.
  La sesiunea de întrebări și răspunsuri participanții au adresat un șir de întrebări pe procedura de aplicare, evaluare, monitorizare și chiar au venit cu unele propuneri ca : mărirea limitei de vîrstă de la 35 pînă la 40 ani,la proiectele pentru tineri, mărirea plafonului sumelor nerambursabile și micșorarea contribuției proprie.