În atenția organizatorilor de expoziții și târguri

Organizatorii de expoziții/târguri, care doresc să includă expozițiile/târgurile în calendarul expozițional subvenționat prin intermediul Programului de promovare a agenților economici la târguri și expoziții, trebuie să depună o solicitare la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului cu lista expozițiilor/târgurilor care urmează a fi desfășurate în anul 2023.  Solicitările pot  fi trimise pe adresa de e-mail expozitii@oda.md până pe data de 10 noiembrie 2022.

     Cerere pentru includerea în lista expoziților/târgurilor:  

     Criterii de participare referitoare la organiztorul de expoziții/târguri naționale:

a) Persoană juridică înregistrată conform legislației în vigoare, pe teritoriu R.M;

b)Prezent cu regularitate (minim 3 ani) pe piaţa serviciilor expoziţionale în calitate de organizator al expoziţiilor (acest tip de activitate fiind de profil);

c) Dispune, în acest scop, de resurse tehnico-materiale necesare, precum și o infrastructură dezvoltată.

După selectarea și aprobarea listei expozițiilor/târgurilor de către Comitetul ODA, până la data de 25 decembrie va fi publicat calendarul expozițional pe site-ul instituției – www.oda.md.

În cazul în care sunt depuse cereri pentru subvenționarea expozițiilor/târgurilor după aprobarea calendarului expozițional dar necesită a fi desfășurate în anul curent de implementare, Comitetul ODA este convocat pentru examinarea cererii, dar și a notei informative, care demonstrează necesitatea și importanța desfășurării unei astfel de expoziții/târg.

Pentru mai multe detalii, apelați persoana de contact: Alexandra Patrașcu, tel 069 955 617.