În atenția locuitorilor raionului Rezina!

Inspectoratul de Poliție Rezina al IGP al MAI, aduce la cunoștință tuturor locuitorilor și agenților economici ai r-nului Rezina precum că, potrivit art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război și Hotărârii Parlamentului nr. 41 din 24.02.2022 pe teritoriul Republicii Moldova a fost instituită starea de urgență, fiind prelungită cu 60 de zile, din 06 decembrie 2022, în baza Hotărârii Parlamentului nr.330 din 01.12.2022.
Astfel, Comisia pentru Situații Excepționale prin pct.23 al Dispoziției nr.3 din 27.02.2022 cu completările ulterioare a stabilit, interdicțiile de comercializare și utilizare a articolelor pirotehnice, excepție având doar cele care fac parte din categoriile prevăzute de art.5 al Legii nr.143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice și anume:
a) diametrul articolelor nu depășește 30 mm;
b) articolele se încadrează în una dintre următoarele categorii prevăzute de art. 5 din Legea nr.143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice:
– articole pirotehnice de divertisment (doar categoria 1 și categoria 2);
– articole pirotehnice de scenă (categoriile T1 și T2).
– Categoria 1 se referă la articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul încăperilor de locuit.
– Categoria 2 se referă la articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior, în spaţii restrânse.
Articolele pirotehnice de scenă, trebuie să prezinte un risc scăzut și să fie destinate utilizării doar de către pirotehnicieni autorizați.
Conform prevederilor art.22 alin.(2) din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale sunt executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni.
Nerespectarea, cerințelor și restricțiilor stabilite prin Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, atrage după sine răspundere prevăzută de legislația în vigoare .

Cu respect,

Șef al IP Rezina al IGP al MAI comisar-șef Igor JUVALĂ