În atenția agenților economici din raionul Rezina, cu genul de activitate în domeniul panificației și produselor de morărit

Agenția Rezerve Materiale anunță concurs pentru eliberarea 22956,723 tonede grâu alimentar din rezervele de stat, în scopul împrospătării stocurilor. Prioritate în acest concurs o vor avea producătorii de pâine, panificație și produselor de morărit.

Grâul va fi eliberat în bază de contract, cu prezentarea obligatorie a unei garanții financiare/bancare, cuantumul căreia va asigura reîntregirea cantității de grâu scoasă din stoc, la prețul de 2 840,60 lei/tona, stabilit de Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare, cât și a cheltuielilor de contingență în mărime de 5%  din valoarea cantității eliberate.

Pentru participare la concurs, sunt invitați agenți economici autohtoni, solicitanți ai grâului alimentar din rezervele de stat. Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs fiind data de 03.04.2024, inclusiv, pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Columna 118/1, Agenția Rezerve Materiale, sau scanat și expediat din adresa administratorului, pe adresa electronică secretariat@rezerve.gov.md.

Perioada solicitanților pentru clarificări 21.03.2024-27.03.2024, inclusiv. În cazul neepuizării stocului de grâu alimentar pentru eliberare, se va desfășura următoarea etapă, despre care se va anunța suplimentar.

Dosarul de participare va cuprinde următoarele acte: Cererea de solicitare (Anexa nr. 1); Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (autentificat inclusiv cu semnătură); Certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data depunerii solicitării (original); Declarația pe propria răspundere, că la momentul depunerii dosarului de participare nu este depusă cerere de intentare a procesului de insolvabilitate față de sine, (Anexa nr. 2); Declarația pe propria răspundere că solicitantul își asumă responsabilitatea de a returna grâul alimentar în aceeași cantitate și de aceeași calitate din roada anului curent, până la 15.10.2024, (Anexa nr.3); Actul ce atestă împuternicirile reprezentantului de a depune dosarul de participare, precum  și de a semna Contractul, în cazul depunerii cererii de către un alt reprezentant.