Strategia de dezvoltare integrată a raionului Rezina pentru anii 2022-2030 aprobată