Strategia de dezvoltare integrată a raionului călărași, 2013 – 2020