Numărul preliminar al populaţiei prezente  pe unele grupe de vîrstă la 01.01.2021