Numărul populaţiei prezente pe unele grupe de vîrstă la 01.01.2023 a raionului Rezina