Machetul indicatorilor principali social-economici ai planului teritorial Rezina pentru trim. II  anul 2023