Indicatoril principali social-economici ai planului teritorial Rezina pentru anul 2019