Indicatorii principali social-economici al planului teritorial Rezina pentru anul 2020