DÎTS Rezina, a organizat ședință de lucru cu managerii instituțiilor de învățământ general și preșcolar din raionul Rezina

La data de 31 ianuarie 2023, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rezina, a organizat ședință de lucru cu managerii instituțiilor de învățământ general și preșcolar din raionul Rezina în incinta Palatului raional de Cultură “Nicolae Lupov”.

Șefa DÎTS Rezina, Aurelia Grigoriță, a prezentat agenda de lucru și invitații prezenți în sală.

Activitatea a debutat cu mesajul de salut al președintelui raionului Rezina, domnului Ciorici Valeriu, dumnealui a încurajat comunitatea educațională să vorbească despre problemele din instituțiile pe care le reprezintă pentru a putea fi identificate soluții și rezolvate împreună cu APL II și APL I acolo unde este necesar.

Prezent la ședință a fost și vicepeședintele raionului pe problemele juridico – sociale, domnul Valentin Rotari, care a menționat că sistemul educațional are nevoie de susținere pentru a depăși problemele cu care se confruntă.

Agenda evenimentului a inclus mai multe întrebări:

1. Drepturile salariaților privind serviciile de asigurări sociale.

Tatiana Batisti, șef CTAS Rezina;

2. Cerințele impuse de ANSA privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de

învățământ.

Valentin Botnari, șef interimar aloficiului teritorial SA Rezina,

Mariana Timofti, inspector superior SA Rezina;

3. Cerințe și proceduri vis-a-vis de tarifarea cadrelor didactice și a personalului nondidactic din instituțiile de învățământ.

Aurelia Grigoriță, șef DÎTS Rezina,

Olga Oprea, specialist DÎTS Rezina;

4. Repere pentru asigurarea procesului educațional în semestrul II al anului școlar 2022-2023.

Vîșcovschi Angela, șef adjunct DÎTS Rezina.

5. Diverse.

Fiecare întrebare a fost abordată conform cadrului legal în vigoare, au fost reactualizate prevederile actelor normative care reglementează procesul de organizare și desfășurare a alimentației elevilor atât în învățământul preșcolar cît și în cel primar.

S-a atras atenția asupra modului de realizare a listelor tarifare a angajaților din sistemul educațional, având la bază prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359 din 22 decembrie 2022, ale Circularei Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 08-06-40 din 23 ianuarie 2023, prin care a fost explicat modul de calcul și plata Sporului lunar în valoare fixă, în mărime de 1300 lei.

Aspectele cu privire la organizarea și desfășurarea Olimpiadelor școlare, etapa raională, au fost aduse în discuție și respectiv au fost abordate elementele organizatorice.

Ședința s-a încheiat cu runda întrebări – răspunsuri.