Consiliul raional Rezina se întrunește în ședință extraordinară

Prin Dispoziția nr.52 din 12 iunie 2023, emisă de către președintele raionului Rezina, Valeriu Ciorici, luni, 19 iunie, în sala de conferințe a Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov”, Rezina, începând cu ora 14.00, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului raional Rezina.

Vezi dispoziția de convocare a ședinței, ordinea de zi și proiecte de decizii mai jos.

Proiecte de Decizii aici: https://consiliu.rezina.md/transp-decizionala/consultari-publice/