Consiliul raional Rezina anunță Audieri Publice

Reieșind din faptul că următorul subiect are un interes deosebit pentru o parte a locuitorilor din raionul Rezina, Consiliul raional, vă invită, pe data de 24 ianuarie, ora 15.00, în incinta Sălii de Conferințe a Palatului raional de Cultură ,,Nicolae Lupov” la audieri publice pe marginea proiectului de Decizie nr.1/10 ,,Cu privire la acordul transmiterii din proprietatea raionului Rezina în proprietatea or. Rezina a unor bunuri”.