COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A RAIONULUI REZINA S-A ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ

Vineri, 22 decembrie, Comisia Situații Excepționale a raionului Rezina s-a întrunit în ședință, în cadrul căreia au discutat și aprobat Planul măsurilor pentru combaterea și prevenirea răspândirii Influenței Aviare pe teritoriul raionului Rezina.

Potrivit HOTĂRÎREI nr. 2 din 22.12.2023 a Comisiei pentru Situații Excepționale Raională Rezina, conducătorii autorităților administrației publice locale de nivelul I, reprezentanții instituțiilor publice din teritoriul raionului, sunt responsabili să întreprindă măsuri necesare privind interzicerea accesului păsărilor în afara gospodăriilor (câmpuri, malul Nistrului, lacuri, râuri etc.), informarea în masă a populației, plasarea fișelor de informare pe panourile de avize a primăriilor și altor edificii din localitate, ședințe de lucru și activități de monitorizare zilnică a situației.

Curent în Republica Moldova s-au depistat multiple focare de influență aviară înalt patogen H5N1, în acest context conducerea raionului Rezina vine cu îndemnul de responsabilizare și conlucrare comună pentru evitarea și eliminarea riscurilor de infectare.

Solicităm respectuos implicarea Autorităților Publice Locale în informarea populației și notificarea Subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor despre toate cazurile de suspiciune, morbiditate și mortalitate a păsărilor domestice sau sălbatice, adresa de e-mail: stsa.orhei@ansa.gov.md, Oficiul Orhei: tel. (0235)-2-16-40, (0235)-2-45-89, Oficiu Telenești tel. (0258)-2-21-66, Oficiu Rezina tel.(0254)-2-24-38 Oficiul Șoldănești tel. (0272)-2-77-71, (0272)-2-75-05.

Aici puteți viziona un videou despre gripa aviară înalt patogenă:

Mai jos puteți accesa Hotărîrea și Planul măsurilor de profilaxie: