La Consiliul raional Rezina au avut loc audieri publice

La data de 28 martie 2024, în sala de conferințe a Palatului raional de Cultură ,, Nicolae Lupov”, au avut loc audieri publice pe marginea unor proiecte de decizii care vor fi examinate la ședința Consiliului raional Rezina.

La întrunire au fost prezenți președintele raionului dnul Teodor Cuculescu, vicepreședintele raionului pe probleme juridico-sociale dnul Valentin Rotari, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării -dna Baleca Marcelina șefa Direcției politici în domeniile învăţământ general și învățare pe tot parcursul vieții, dna Prisăcaru Angela consultant principal și dna Catanoi Victoria expert financiar. Astfel la ședință au participat primarii localitărților vizate în proiectele de decizii, șefa DÎTS dna Aurelia Grigoriță, directori, pedagogi a Instituțiilor Publice de învățământ din raion, șefi de secții și direcții din subordinea Consiliului raional Rezina.

Toate propunerile și recomandările enunțate în cadrul audierilor, urmează a fi examinate și ulterior vor fi înaintate spre aprobare la ședința Consiliului raional Rezina.