Atelier de lucru în cadrul proiectului Viața Sănătoasă în  Rezina

La Rezina, joi, 13 iulie, 2023, s-a desfășurat atelierul de suport în implimentarea Planurilor de integrare a serviciilor de asistență comunitară pentru persoanele cu boli netransmisibile (BNT) și necesități complexe din cadrul Proiectului Viață Sănătoasă.

La evenimentul ghidat de formatorul în asistență integrată dna Angela Colibaba împreună cu expertul în asistență integrată dna Tatiana Dnestrean, au participat Vicepreședintele raionului Rezina dnl Valentin Rotari, șef Direcție generală asistență socială și protecția familiei dnl Boris Artin, primari, medici de familie, asistenți medicali, asistenți sociali din raionul Rezina și reperezentanți ai asociațiilor obștești din raion.

Obiectivul general al Proiectului este de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile.

Atelierul a avut drept scop susținerea prin susportul științifico-practic a procesului de implimentare a Planurilor de integrare a serviciilor de asistență comunitară pentru persoanele cu boli netransmisibile (BNT) și necesități complexe de către echipele multidisciplinare raionale și comunitare. Evenimentul a adus în prim plan necesitatea formulării unei viziuni comune asupra prestării integrate a serviciilor medicale și sociale, centrate pe nevoile persoanelor, în special a celor cu boli netransmisibile și defavorizate.

Pe parcurs au fost abordate diverse subiecte din domeniul respectiv și puse în discuții rolurile, responsabilitățile și serviciile de asistență comunitară pentru factorii de decizie a persoanelor din domeniul de asistență medicală primară, sănătate publică, asistență socială și autoritatea publică locală din Rezina.

Menționăm că proiectul Viața Sănătoasă se realizează în cooperare cu Ministerul Sănătății Muncii Protecției Familiei din Republica Moldova, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, care este deja in a II-a fază de implimentare din 2020 pînă în 2030.