Aprobat! 2 ianuarie, 2023, declarată zi liberă pentru bugetari.

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de Hotărâre care prevede stabilirea zilelor de 2 ianuarie și 8 mai 2023 drept zile nelucrătoare, cu recuperarea ulterioară a acestora – pe 28 ianuarie și respectiv 13 mai.

Proiectul a fost elaborat ținând cont de faptul că în anul 2023 mai multe zile de sărbătoare nelucrătoare cad în zile de odihnă.

Potrivit prevederilor Codului Muncii, Guvernul este în drept să transfere zilele de repaus/de lucru în alte zile, în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de odihnă și de sărbătoare nelucrătoare.

Potrivit prevederilor Codului Muncii, Guvernul este în drept să transfere zilele de repaus/de lucru în alte zile, în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de odihnă și de sărbătoare nelucrătoare.