ANUNȚ privind ridicarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă alocate

Consiliul raional Rezina aduce la cunoștința tuturor cetățenilor, cărora li s-a aprobat alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă în baza cererii, conform DECIZIEI Nr. 2/6 din 29 martie 2024, pot ridica mijloacele financiare la Oficiile Poștale din localitate.