Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pe perioada trim. III anul 2023