RAPORT privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pe perioada trim.II anul 2023 Consiliul raional Rezina