RAPORT privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pe perioada trim. I anul 2023 Consiliul raional Rezina