RAPORT privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pe perioada trim.I 2024, Consiliul raional Rezina