Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pe perioada anului 2022