DAREA DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, nr.353 din 12.07.2023