Dare de seamă de atribuire a contractului de achizilii publice nr.02 din 2 februarie 2023